Kako Biblija opisuje dobru suprugu?

U Bibliji piše: Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje.

Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. … Odjevena je snagom i dostojanstvom, pa se smije danu budućem. Svoja usta mudro otvara i pobožan joj je nauk na jeziku. Na vladanje pazi ukućana i ne jede kruha besposlice. Sinovi njezini podižu se i sretnom je nazivaju, i muž njezin hvali je: "Mnoge su žene bile vrsne, ali ti ih sve nadmašuješ." (Izreke 31,10-29 JB) Kako se žena treba odnositi prema svome mužu?

U Bibliji piše: Žene svojim muževima kao Gospodinu! Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve – On, Spasitelj Tijela. Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu! (Efežanima 5,22-24 JB) Tako i vi, žene, pokoravajte se svojim muževima: ako su neki od njih možda neposlušni Riječi, da i bez riječi budu pridobiveni življenjem vas žena, pošto promotre vaše bogoljubno i čisto življenje. Vaš nakit neka ne bude izvanjski - pletenje kose, kićenje zlatom ili oblačenje haljina. Nego: čovjek skrovita srca, neprolazne ljepote, blaga i smirena duha. To je pred Bogom dragocjeno. Tako su se doista i nekoć svete žene, zaufane u Boga, resile: pokoravale su se muževima. (1. Petrova 3,1-5 JB)

Znači li to da žena mora biti podložna? Ne! Brak podrazumijeva pokornost jedno prema drugome u ljubavi. U Bibliji piše: Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! (Efežanima 5,21 JB)

Označeno u