Otac James Manjackal otkriva što se događa kad je netko ispunjen Duhom

Što se događa kad je netko ispunjen Duhom? Odgovara otac James Manjackal

Iz Svetog pisma možemo iščitati kako su ljudi reagirali kad su primili Duha Svetoga. U Starome zavjetu počeli bi prorokovati kad bi ih Duh ispunio.

Tada će na te sići Duh Jahvin, te ćeš pasti u proročki zanos s njima, i promijenit ćeš se u drugog čovjeka (1 Sam 10,6).

Tako je Šaul, kralj izraelski, prorokovao kad se Duh spustio na njega (v. 1 Sam 10,10-12).

Sedamdesetorica starješina su prorokovali (v. Br 11,25-26).

Šaulovi glasnici su prorokovali (v. 1 Sam 19,20-21).

Elizabeta i Zaharija, roditelji Ivana Krstitelja, također su prorokovali ispunjeni Duhom Svetim (v. Lk 1,41; 1,67).

Proroci su imali viđenja (v. Ez 2,1-10).

Pri silasku Duha na Pedesetnicu pojavljuje se vatra, vjetar, proroštva, jezici i propovijedanje (v. Dj 2,1-4).

Kad su apostoli molili nad vjernicima u Samariji događala su se ozdravljenja i govor u jezicima. Bilo je to nešto silno, čudesno i opipljivo. Čak je i Šimun vračar zaželio tu silu (v. Dj 8,14-19).

Kad je Pavao primio krštenje u Duhu polaganjem Ananijinih ruku, ozdravio je od sljepoće (v. Dj 9,17).

Kornelije i ostali pogani molili su u jezicima (v. Dj 10,44-48).

Kad je Pavao molio nad učenicima u Efezu, prorokovali su i molili u jezicima (v. Dj 19,1-7).

Molitva u jezicima je u Novom zavjetu fenomen koji uobičajeno slijedi krštenje u Duhu. Pavao je vjerovatno to iskustvo imao čim je primio Duha, jer kaže:
Hvala Bogu, ja govorim drugim jezicima većim nego svi vi (1 Kor 14,18). Iako dar jezika za vjernika nije imperativ, ipak je dobro imati to iskustvo.

Pavao kaže:

A htio bih da vi svi govorite drugim jezicima... (1 Kor 14,5)
Drugi biblijski znak krštenja u Duhu je da osoba koja je Duha primila počinje svjedočiti svoju vjeru.

Isusovo je obećanje ovo:

A kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom (Iv 15,26-27).

Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići za vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje (Dj 1,8).

Svi oni koji su u Starom zavjetu primili Duha Svetoga bili su silni i veliki Božji ratnici. Imali su hrabrost i snagu da sve do smrti svjedoče za Boga. Tako je i s Isusom i Njegovim sljedbenicima, kad prime Duha, tada dobivaju snagu čak i za mučeništvo. Rekao bih da je, čak i više od jezika, proroštva i darova, pravi znak ispunjenja Duhom Svetim spremnost na mučeništvo, čak i smrt za Isusa.

Duh Sveti oslobađa od straha od smrti (v. Heb 2,15). Mnoga su i različita iskustva onih koji primaju puninu Duha.

Prave karizmatike Gospodin obdaruje mnogim dobrim djelima. On je rekao:

Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim, da veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu. I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu (Iv 14,12-13). Mnogi su i raznoliki učinci krštenja u Duhu Svetom. Duh Sveti daruje novi život u Kristu:

- Krštenje u Duhu Svetomu na uzvišen način otvara vjernikovo srce da bi imalo veoma prisan odnos s Bogom Ocem i Sinom. Drugim riječima, vjernik u sebi iskustveno doživljava život Trojstvenoga Boga.

- Kao posljedica toga iskustva nalazi obilje razloga da zahvaljuje i slavi Oca i Sina uvijek i za svaku životnu prigodu.

- Primanjem Duha vjernik sve više cijeni snagu sakramenata i po osobnom iskustvu u njima živi.

- Duh osnažuje vjernika za zajedništvo s braćom kršćanima i u njemu očituje veliko poštovanje prema Crkvi i Njenim pastirima.

- Duh u vjerniku zapaljuje oganj velike čežnje za Riječju Božjom, Svetim pismom. Čitanje i razumijevanje Biblije postaje duboko i stvarno i Božjem planu otvara vjernikove vizije i životne planove.

- Vjernik pun Duha postaje svjesniji đavolskog djelovanja u svijetu, ali i načina kako mu se oprijeti. Sila Duha čuvat će ga i dati mu snagu da odbaci sve napade đavolskih sila.

- Krštenje u Duhu podiže razinu molitvenog života. Sveti Duh osposobljava vjernika da mnogo moli i da se riješi nedostataka koje je prije imao u molitvi.

- Duh daje božansku mudrost o Bogu, nama i drugima. Vjerniku se otkrivaju različite tajne.

- Krštenje u Duhu podiže vjernika do stupnja na kojem svoj kršćanski život živi puno snažnije, učinkovitije i beskompromisno.

- Duh Ljubavi daje nam vidjeti Isusa u drugima, ohrabruje vjernika da svoj život posvećuje brizi za druge.

- Sila Duha vjerniku daje snage da govori o Isusu na način da i drugi postaju vjernici. Daje mu veliki zanos za evangelizaciju.

- Duh obdaruje vjernika različitim darovima i karizmama (o tome više u nadolazećim poglavljima). Duh nadahnjuje vjernika na osnivanje molitvene grupe, molitvu s drugima, posjećivanje bolesnih u    bolnicama ili kod kuće i molitvu za njihovo ozdravljenje.

- Iskustvom plodova Duha kroz krštenje u Duhu Svetom, vjernik postaje radosniji, pun mira i snage. Slijedi Isusa čak i za vrijeme patnje progonstva.

- Snagom Duha vjernik stavlja Isusa u središte svoga života. Kao posljedica takvog stava, vjernik živi u Kristu, kroz Krista i za Krista. Živeći kristocentričnim životom po snazi Duha u vjerniku se           događa stvarna promjena i na kraju postaje sposoban reći: "Ne živim više ja, nego Krist živi u meni".

- Sveti Duh potiče vjernika na svet život. Zapravo, to je pravi poziv svakog kršćana. Duh u njemu omogućuje mu da pobijedi tijelo, svijet i Sotonu.
  Duboko iskustvo svetosti riječima i djelima prenosi i na druge ljude. Duh svetosti u vjerniku dat će i drugima snagu i svjetlo.

- Duh vjernika potiče da daje za evangelizaciju čak i više od desetine svoga prihoda.

- Po Duhu vjernik može ispravno prepoznati svoj životni poziv i prihvatiti ga kao Božju volju. Tada će u tom pozivu pronaći radost i zadovoljstvo.

Molimo ovako:

Duše sveti, Gospodine, moja duša žeđa za Tobom. Žalim zbog svih grijeha kojima sam te povrijedio i izgubio Tvoju prisutnost. Žalim zbog svakog neopraštanja u mom srcu. Oprosti mi svaki onaj put kad sam ugušio Tvoju prisutnost u mom srcu i opirao se Tvom djelovanju u mom životu. Sada dolazim k Tebi bez ikakve sumnje ili dvojnosti, bez straha i predrasuda.
Dođi Duše i ispuni me svojom milošću i snagom da mogu živjeti novim životom s Bogom; u velikoj ljubavi, miru i radosti da Te slavim u vijeke vjekova. Amen.

(Ovaj odlomak je uzet iz "Eureke", knjige o Duhu Svetomu, koju je napisao o. James Manjackal, M.S.F.S.)

www.jmanjackal.net