Tvoji planovi su bolji od mojih želja

Dragi Bože, ako ikada izgubim nadu u sutra i volju koja se sjedinjuje s Tvojom svetom voljom, molim Te, podsjeti me da su Tvoji planovi mnogo bolji od mojih želja.

Ako ikada posumnjam u veličinu i djela Tvoje ljubavi,dozvoli da se spotaknem i padnem,da prokrvarim i zaplačem,da me Ti Bože moj zacijeliš kada me svi druge ostave.

Ako ikada odem predaleko od Tebe, pusti me da padnem preko ruba svojih litica, da me Tvoja ruka dočeka u podnožju mojih grešnih ponora i vrati tamo gdje sam Te Bože moj zaobišla.

Ako ikada netko iza mene ostane povrijeđen i ranjen mojim postupcima,pokidaj mi svaki puta komadić moga sebičnoga srca,da se mogu vratiti i moliti za oproštaj.

Ako ikada ispustim nježnu ruku svoje Nebeske Majke i odvratim pogled s Njenog lijepog lica, pusti da me prožme sva gorčina ovoga svijeta,probodi mi srce mačem što ga je Ona iskusila, da s Njom bolno zavapim u suzama.

Ako ikada zaboravim reći "hvala", za teške životne lekcije,za snagu koja je milošću Tvojom jačala ,za uskračivanja i poniženja koja su me k Tebi još više približila,pusti me da nošena olujama potonem u moru svoje nevjere da mi ruka Tvoga Sina bude jedina koja me iz tame izvukla.

Ako ikada zatajim čija sam i kome pripadam podsjeti me da sam sa Tobom započela i da sa Tobom i završavam,podsjeti me bez imalo očinske samilosti da za mene nema spasa ako moj život nije u Tvojim rukama.

I kada smrt mi ruku pruži,ja ću je zahvalno kao dar primiti,samo me ti Oče moj molim te tada za drugu uhvati.

Sve neka bude radosna hvala,sav moj život i sve u njemu,cijeli svemir neka slavi vječnu istinu,moga Gospodina Isusa i Majku nad svim majkama.

Svaki udah sve dok dišem,živim samo dok Tebe srce traži,dok za Tobom venem, dok za Tebe Bože uzdišem.

Označeno u