U čemu je tajna čistog života?

U Bibliji piše: Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Čuvajući riječi tvoje. (Psalam 119,9 JB).

Sreća je obećana onima koji su čistog srca. U Bibliji piše: Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! (Matej 5,8 JB).

Na što trebamo usredotočiti svoje misli? U Bibliji piše: Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu! (Filipljanima 4,8 JB)

Tko može stati pred Boga? U Bibliji piše: Tko će uzići na Goru Jahvinu, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo. (Psalam 24,3.4 JB)

Čistoća uključuje i brigu za potrebite. U Bibliji piše: Čisto i neokaljano bogoslužje pred Bogom i Ocem sastoji se u ovomu: pohađati sirote i udovice u njihovoj nevolji i čuvati samoga sebe čistim od ovog svijeta. (Jakov 1,27 KS)

Čovjek vidi i čuje ono što želi. U Bibliji piše: Sve je čisto čistima; okaljanima pak i nevjernima ništa čisto, nego su im okaljani i razum i savjest. (Titu 1,15 JB)

Birajte prijatelje koji vole Boga i imaju čisto srce. U Bibliji piše: Od mladenačkih strasti bježi! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju i onim što donosi spasenje, zajedno s kojima koji čista srca zazivaju Gospodina!“ (2. Timoteju 2,22 KS)

Čistoća je važna za pripremu za drugi Kristov dolazak. U Bibliji piše: Ljubljeni, sad smo djeca Božja, i još se ne pokaza, što ćemo biti, Znamo, da kad se pokaže, bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti, kao što jest. I svaki, koji ovu nadu ima u njega, čisti se, kao i on što je čist. (1. Ivanova 3,2.3 ŠA)

Označeno u