Fra Jozo Grbeš o ljubavi, strahu, cinizmu, dobroti

U emisiji Agape je gostovao zanimljiv fratar fra Jozo Grbeš iz Chicaga. Govorio je o ljubavi kao principu života, o licemjerstvu i hrvatskom cinizmu.

Kako se ohrabriti i progovoriti istinu, rješiti se obmana i ideologija, lokalnoga rasizma čujte u emisiji.