'NEKA TI ZAHVALJUJU' Božja Pobjeda ima novu pjesmu!

Božja Pobjeda novim spotom poziva na zahvaljivanje Bogu za sve stvoreno.

Molitvena zajednica Božja Pobjeda često inspiraciju za slavljenje Gospodina crpi iz Božje Riječi. Nekolicina njihovih pjesama nadahnuta je Svetim pismom, od hita s prvog studijskog albuma Jahve, Jahve, preko pjesama Shalom, Gospod nad vojskama, Suhe kosti, Ti iznad svega i Shma Israel.

Nova studijska pjesma Neka ti zahvaljuju nadahnuta je Psalmom 138, Davidovom pjesmom zahvalnicom. Za produkciju pjesme zaslužni su Grgur Sesar i Petar Buljan, a za kadrove spota Josip Ninković i Matea Režek. Spot prikazuje putovanje tijekom kojeg mladić otkriva ljepotu svega stvorenog i to ga potiče na slavljenje i zahvaljivanje Bogu.