Nova pjesma Božje pobjede - Evo, ovdje je nešto više od Jone

Dragi prijatelji, projektom "Pjesme sa susreta" slavljenička služba zajednice "Božja pobjeda" u suradnji s kućnim molitvenim zajednicama donosi vam pjesme koje se mogu čuti na otvorenim molitvenim susretima zajednice.

Na projektu su sudjelovali članovi slavljeničke službe zajednice "Božja pobjeda", kućnih molitvenih zajednica "Angelus", "Hosana", "Filia Sion" i "Žive vode". Na projektu su klavijature svirali Tino Krvavica i Ana Pandžić dok su Nera Marušić, Filip Jozić i Petar Buljan odsvirali gitare. Bubnjeve i perkusije svirao je Hrvoje Magdić.

Zajednica mladih "Božja pobjeda" osnovana je 2007. godine u Crkvi Sv. Mati Slobode na Jarunu. Danas broji oko 60-ak članova i pod duhovnim vodstvom don Damira Stojića organizira različite seminare, molitvene susrete, animira duhovne obnove, a svaku zadnju subotu u mjesecu za mlade organizira klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.

Zajednica njeguje karizmatsku duhovnost kao članica Obnove u Duhu Svetom Zagrebačke nadbiskupije, a susreti se sastoje od slavljenja, molitve, pouke, svjedočanstava i klanjanja pred Presvetim Oltarskim Sakramentom. Vizija zajednice je mlade ljude dovesti do susreta sa živim Kristom koji preobražava naše živote i koji je jedini Put, Istina i Život.