Nova pjesma i spot fra Marina Karačića - pred Tvojim Imenom

Naš Bog progovara nam iz svega stvorenoga. A ako je ono stvoreno ovako lijepo, koliko lijep tek treba biti naš Stvoritelj.

Sveti Franjo pronalazio je Božji potpis u svakome stvoru. Ponekad se čini lakše diviti se Bogu gledajući izlazak sunca, promatrajući zoru, maglu i zaigranost ptica, nego prepoznati Ga u licu brata. A tako je potrebno, pogotovo danas prepoznati Boga u čovjeku, jer čovjek je kruna Njegovog stvaranja.

Ova pjesma je molitva, tiha molitvena šetnja i traženje Lica Gospodinovog u svim Njegovim stvorenjima. Cijeli naš život je traženje puta koji će nas odvesti natrag u naš Dom.

Pjesma je sada Vaša; slušajte, molite i tražite Lice Njegovo... Bb +
_______________________
Tekst i glazba: fra Marin K.
Aranžman: Josip Bošnjak, Luka Rupčić, fra Marin K.

Klavir: Josip Bošnjak
Kaval: Miloš Nikolić
Back vokali: Petra i Ana Jimi

Miks i master: Zoran Švigir Švigi

Redatelj: Zdravko Terkeš (Visual Solutions)
Mjesto snimanja spota: ušće Neretve