Pogledajte kako su Hrvati iz Buenos Airesa molili krunicu

Hrvatski vjerski centar sv. Nikola Tavelić iz Buenos Airesa u subotu je molio 70. Krunicu Hrvata svega svijeta. Iz ovog dalekog grada u Argentini javili su se: fra Josip Peranić, Mariano Borhi s obitelji, Marija Gadže, Ana Premužić, Lillija Vlaho i Maria Stegnar.

Najnoviju Krunicu predvodio je pater Ike Mandurić, a istu možete pogledati u nastavku…