Grijeh kojim Sotona zarobljava milijune osoba

Pornografski sadržaji su na internetu nadaleko najtraženiji pojam.

Pornografija je u današnjem svijetu uhvatila snažne korijene. Možda više od svega ostalog, Sotona je uspio izopačiti i okaljati seks. Ovo je grijeh kojim Sotona danas zarobljava milijune muškaraca i žena, a Bogu se gadi!

Uzeo je nešto što je dobro i ispravno (seks između muža i žene kao znak ljubavi) i zamijenio ga požudom, pornografijom, preljubom, silovanjem i homoseksualnošću. Pornografija je jednostavno prvi korak na vrlo skliskoj stazi sve veće bezbožnosti i nemorala (Rimljanima 6,19).

Kao što su ovisniku o opojnim sredstvima potrebne sve veće i sve snažnije količine droge, isto tako pornografija vodi ka ozbiljnoj seksualnoj ovisnosti i bezbožnim željama.

Tri glavne kategorije grijeha su: požuda tijela, požuda očiju i ponos života (1. Ivanova 2,16).

Pornografija nas definitivno potiče da žudimo za tijelom, te je bez sumnje požuda očiju. Pornografija zasigurno ne spada među ono o čemu bismo trebali razmišljati: »Uostalom, braćo, sve što je čestito, što je dično, što je pravedno, što je nevino, što je ljubezno, što je na dobru glasu, i sve što je kreposno i hvale vrijedno, to neka bude sadržaj vaših misli« (Filipljanima 4,8).

Pornografija izaziva ovisnost (1. Korinćanima 6,12; 2. Petrova 2,19), ona uništava (Izreke 6,25-28; Ezekiel 20,30; Efežanima 4,19) i vodi u sve veću izopačenost (Rimljanima 6,19).

Požuda za drugim ljudima u našem umu (što je suština pornografije) Bogu je odvratna (Matej 5,28).

Kada je ovisnost o pornografiji bitna odlika čovjekove osobnosti, to pokazuje da nije spašen (1. Korinćanima 6,9).

Kada bih mogao promijeniti samo jednu stvar iz svoga života prije nego što sam postao kršćaninom, promijenio bih svoju upletenost u pornografiju. Neka je hvala Bogu – on može i želi dati pobjedu.

Jeste li upleteni u pornografiju i želite je se osloboditi? Evo nekoliko koraka koji će vas dovesti do pobjede:

1. Priznajte svoj grijeh Bogu (1. Ivanova 1,9).
2. Molite se Bogu da očisti, obnovi i preobrazi vaš um (Rimljanima 12,2).
3. Zamolite Boga da ispuni vaš um (Filipljanima 4,8).
4. Naučite posjedovati svoje tijelo u svetosti (1. Solunjanima 4,3-4).
5. Shvatite pravo značenje seksa i računajte da će jedino vaš supružnik ispuniti tu potrebu (1. Korinćanima 7,1-5).
6. Imajte na umu da, budete li živjeli u Duhu, nećete udovoljavati požudama tijela (Galaćanima 5,16).
7. Poduzmite praktične korake kako biste smanjili svoju izloženost grafičkim slikama

Označeno u