Pater Krasicki: Budi ponosan na svoje rane, iako ti kažu da ih zaboraviš ili trebaš izlječenje kako bi one nestale

Lijek za tvoje rane
(Iv 20, 19-31)

Istoga dana, prvog u tjednu, kada je uskrsnuo, Isus je došao među svoje apostole i udahnuo u njih Duha Svetoga. Stao je pred njih sa svojim otvorenim ranama, probuđen od mrtvih. Takav Isus dolazi u svoju Crkvu. Po njegovim ranama izlijeva se Duh Sveti na cijelu Crkvu i na tebe.

Isus je na sebi imao vidljive rane. Apostoli su imali nevidljive rane. U prvu Crkvu ušao je strah, razočaranje, sumnja u Božja obećanja i želja za povratkom u staro. To su bile rane Isusovih učenika s kojima je Isus boravio svaki dan. Oni su mu se divili, promatrali čudesa i slušali njegovu riječ, unatoč tomu bili su „slijepi“. Trebali su oživjeti jer su bili nalik suhim kostima iz Ezekijelove vizije. Trebali su

Duha Životvorca koji oživljuje sve mrtvo i koji otvara oči.

U Crkvi prvog stoljeća Duha Svetoga poistovjećivano je s Božjim kraljevstvom. U Lukinom je evanđelju izraz: „Neka dođe kraljevstvo tvoje“ zvučao: „Neka dođe Duh Tvoj“. Duh Sveti mijenja našu primisao o Isusu i o nama. Duh Sveti sada čini od apostola nove ljude, kadre vidjeti novim očima Isusa Krista, jer samo novim očima, očima Duha Svetoga može ljudsko srce prepoznati Uskrsloga.

Ivan evanđelist opisuje silazak Duha Svetoga vrlo suptilno. Nekima više odgovara Lukin opis silaska Duha Svetoga, u buci i šumu - što je također moguće! Duh Sveti je darovan na oproštenje grijeha kao lijek milosrđa. Po Duhu Svetom, kojeg Uskrsli daruje Crkvi, zacjeljuju tvoje rane.

Budi ponosan na svoje rane, iako ti kažu da ih zaboraviš ili trebaš izlječenje kako bi one nestale. Uskrsnuli Isus dolazi u svoju Crkvu s otvorenim ranama. Njegove rane nisu nestale. Isus je postao sličan tebi, pa čak i po ranama, kako bi te potpuno oslobodio. Izlječenje se događa samo po njemu, po njegovim ranama. Nemoj proklinjati dane kada su ti drugi nanijeli rane. Prihvati svoju prošlost usred tih najtežih doživljaja zbog kojih nosiš ožiljke.

Pogledaj Isusa! Pogledaj njegove rane! Tu se skriva cijeli njegov život: odbačenost od ljudi, boravak u izgnanstvu, neshvaćenost od najbližih, sve moguće izdaje i zatajenja, pokušaj kamenovanja i višestruki napadi od strane religijskih skupina i njihovih poglavara, a na kraju, muka i smrt. Isus je postao sličan tebi i tvojim ranama. Stavi danas svoj prst u njegove rane, uvjeri se sam.

Duh Sveti je oživio apostole, podigao je Crkvu. On je nama darovan kao dar Isusove smrti i uskrsnuća. Danas se zagledaj u sliku Isusa koji pokazuje apostolima svoje rane. To može biti slika koju je sam Isus tražio od sestre Faustine da ju naslika. Dotakni svojim srcem, a možeš i prstom, njegove rane. Osjeti Božje milosrđe koje se razlijeva na tebe i na cijeli svijet. U toj meditaciji reci Isusu: „Isuse, uzdam se u Tebe!“. Duh Životvorac, oživjet će tvoje srce da duhovnim očima gledaš drugačije na Isusa i da s vjerom možeš primiti oproštenje grijeha i zacjeljenje rana. Tada se mijenja tvoj život, silazi

Duh Sveti i tvoju tugu pretvara u radost.