Franjevački samostan Rama-Šćit objavio knjigu o jeziku fra Jeronima Vladića

Franjevački samostan Rama-Šćit objavio je knjigu o jeziku jednoga od najpoznatijih ramskih franjevaca fra Jeronima Vladića. Riječ je o analizi jezičnih osobitosti Vladićevih tiskanih dijela s posebnim osvrtom na prožimanje jezičnih normi krajem 19. i početkom 20 stoljeća u BiH.

Autor je spomenute knjige profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru dr. sc. Šimun Novaković.

''Iako je riječ o jezikoslovno-kroatističkom naslovu, namjenjenom prvenstveno studentima kroatistike i onima koji imaju određena predznanja o povijesnim tijekovima razvoja hrvatskoga jezika u uže gramatičkom i sociolingvističkom smislu, nama u Franjevačkom samostanu sama činjenica da se knjiga bavi fra Jeronimom Vladićem, bio dovoljan razlog da se prihvatimo nakladništva'', naveo je u ramski gvardijan fra Andrija Jozić.

U istom razgovoru za rama-prozof.info naveo je da se planira održavanje promocije 13. kolovoza na Šćitu. Umirovljeni profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dr. sc. Ivan Jurčević u recenziji je napisao: ''Knjiga Šimuna Novakovića vrijedan je prinos proučavanju standardizacijskih procesa u hrvatskom jeziku koncem 19. i početkom 20. stoljeća, posebice na području Bosne i Hercegovine. Pomno se prikazuju jezične mijene koje su se u tome razdoblju događale u BiH i one se ne mogu promatrati izolirano od procesa u Hrvatskoj. Vrijedna je autorova raščlamba jezične prakse bosanskih i hercegovačkih franjevaca u spomenutom razdoblju, kao i jezične prakse uglednoga franjevca onoga vremena, jednog od najpoznatijih Ramljaka – fra Jeronima Vladića. Opsežan tekst knjige s odgovarajućom znanstvenom aparaturom odlikuje se vrlo ozbiljnim pristupom istraživanju, iscrpnim, preglednim i svrsishodnim navođenjem primjera te uvjerljivom argumentacijom''.