"Ja sam s vama i sa svetima i anđelima zagovaram za vas"

Ovako nam je Gospa rekla u jednoj od poruka.

Naša Majka okružena brojnim anđelima s Brda spasenja šalje vojsku pomoćnika kako bi u ovoj dolini suza i boli bili nošeni na krilima anđela u zagrljaj. Vječne Ljubavi kad nas težina života gurne na sam rub litice smrti. Nismo sami nikada, i kad samoća nagriza dane i noći bez utjehe, i kad ostavljeni od sviju tumaramo bespućima svojih prostora, i kad se čini da nema nikoga da nam se zatrči u narjučje, baš tada možemo osjetiti toplinu i nadu koja struji iz "drugoga svijeta", osjetiti kako nas obavija i nosi na zrakama svjetlosti prema sreći koju ni jedan stvor na zemlji ne može pružiti.

Plamte čudesnom moći koje ne možemo biti sada potpuno svjesni, ali jednom kad otvorimo oci duše, film našeg života biti će prepun scena u kojima smo bili spašeni na nevjerovatne načine u ovom hodu kroz dolinu suza.

Zli podmeće daleko više nego što mislimo, ali daleko više od toga anđeli biju težak boj. A zašto težak? Premalo ih koristimo,a oni pak dolaze na poziv, čekaju našu zapovijed...kad bi postali mrvicu svjesni da su oni ti koji djeluju u materijalnom svijetu i imaju tu moć da ga mijenjaju, prevrću, okreću, oblikuju...

Žure ovim svemirom i pokrivaju svaki djelić Božjeg plana KOJI SE IMA OSTVARITI SA SVAKIM OD NAS. Pozovimo ih svakim novim jutrom, svakim novim pocetkom. Majka "posuđuje" svoje anđele, zamoli je veceras da te uvijek prate i nose ti Majčinski blagoslov mira.

"Jer Anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim. Na rukama će te nositi da se ne spotakneš o kamen." (Psalam 91,11.12 JB)