76 godina od rođenja fra Slavka Barbarića

Na današnji dan 11. ožujka prije 76 godina u malom selu Dragićina u obitelji Marka i Luce Barbarić kao četvrto od ukupno šestero djece, rodio se fra Slavko Barbarić.

Bilo je to 1946. godine. Poratne godine, pune siromaštva, progona, bitke za život. Neki povjesničari tvrde kako je 2. Svjetski rat u Hercegovini zapravo završio 1966. godine kada je došlo do smjene Aleksandra Rankovića, člana Politbiroa i bliskog suradnika Josipa Broza Tita. Nakon 2. svjetskog rata bio je čelni čovjek tajne policije u Jugoslaviji. Na četvrtoj sjednici CK SKJ na Brijunima 1. srpnja 1966. godine smijenjen je s dužnosti potpredsjednika Jugoslavije i isključen iz Partije.

U vremenu od 1940. do 1966. godine s ovih naših prostora pogubljeno je 23 000 muškaraca u dobi od 18 – 25 godina. Radi se o pravo genocidu – prema tvrdnjama dr. sc. Hrvoja Mandića iz Širokog Brijega, koji je doktorirao na temu 2020. na temu Hercegovačka franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću. Sve to pokazuje kakvo je vrijeme obilježilo fra Slavkovo sazrijevanje i mladenaštvo i odakle u njemu ona žica borca i zagovornika malog čovjeka u potrebi.

Fra Slavko je kršten već sljedećeg dana 12. ožujka u župnoj crkvi na Čerinu. Roditelji su mu nadjenuli ime SLAVKO kao da su slutili da će cijelim svojim životom slaviti Boga i biti na slavu Božju.

Obitelj mu je bila siromašna, ali radišna i bogata vjerom. Otac mu je umro kad je mali Slavko imao 11 godina i taj ga je gubitak očvrsnuo i učinio da rano sazrije i postane odgovoran. Nakon što je osnovnu školu završio sa odličnim uspjehom, župniku izražava svoju želju za svećeničkim pozivom i ulaskom u franjevački red. Postaje sjemeništarac i upisuje gimnaziju u Biskupskom sjemeništu u Dubrovniku.

Godine 1965. fra Slavko maturira i ulazi na godinu dana u novicijat na Humcu. U novicijatu stječe spoznaje koje će kasnije slijediti cijeli život: kao npr. da se franjevaštvo ne iscrpljuje u samome sebi, nego da je usmjereno na druge i da fratri žive u zajednici kako bi uz njenu pomoć što djelotvornije pomagali ljudima u njihovim potrebama.

Godine 1966. do 1970. uz prekid odsluživanja vojnog roka, fra Slavko završava studij teologije i filozofije u Sarajevu. Diplomira 1972. godine u Schwazu (Austrija), a u međuvremenu je 19. prosinca 1971. zaređen za svećenika. Doktorira pastoralnu teologiju u Grazu 1973. godine. Svjedočanstva ljudi o ranim godinama fra Slavkova svećeništva govore kako se on u svom radu od početka nije ograničavao samo na duhovno područje u užem smislu, nego je svoju pastoralnu djelatnost proširivao do onih granica do kojih su dopirale čovjekove potrebe.

Prvu službu dobio je u Čapljini. Vrline koje je tamo pokazao, poput velike radinosti, vrsnog poznavanja duhovnih potreba ljudi, posebno bliskost i sposobnost za rad s mladima, nisu ostale nezamijećene. Uprava Provincije šalje ga na postdiplomski studij u Freiburg (1978. – 1982.) gdje postiže doktorat iz religijske pedagogije. Doktorski rad usredotočio je na odgoj odraslih u vjeri, s ciljem da odgovori na pitanje kako se obraćenje treba poučavati da bi ga odrasli mogli naučiti i usvojiti – baš kao da je znao da će to biti jedan od glavnih predmeta koje će predavati u Gospinoj školi u Međugorju! U međuvremenu pohađa i završava tečajeve izobrazbe za psihoterapeuta te za ovjerenog voditelja duhovnih vježbi.

Od siječnja 1982. djeluje u Međugorju gdje je radio s hodočasnicima. U istom razdoblju pisao je oglede, knjige duhovnog sadržaja. Surađivao je s brojnim tuzemnim i inozemnim publikacijama. Uređivao je Bilten sv. Franje u Čapljini, surađivao u Kršnom zavičaju, Glasu mira i na radijskoj postaji “Mir” Međugorje. Barbarićeve knjige prevedene su na dvadeset jezika i tiskane u više milijuna primjeraka, čime je jedan od najčitanijih pisaca našega vremena.

U Mostaru je bio vjeroučitelj za studente od proljeća 1982. do rujna 1984. godine. U Bijelom Polju kod Mostara vodio je molitvene seminare kod časnih sestara. Budući da je mladež izvanredno prihvatila Barbarićeve molitvene tečaje i općenito plodonosna rada s mladima, jugoslavenska komunistička vlast počela je progoniti fra Slavka. To su bila vrlo teška vremena, a u zaštitu ga je uzeo uzoriti kardinal Franjo Kuharić da bi fra Slavko mogao djelovati.

Zbog poznavanja glavnih europskih jezika, i pored obveza u župama u kojima je djelovao, fra Slavko je s hodočasnicima u Međugorju radio neumorno zapravo već od svoga povratka sa studija 1982. godine. U Međugorje je službeno premješten 1983. Na zahtjev biskupa Žanića 1985. premješten je u župu Blagaj, a 1988. na Humac gdje je obnašao mjesto kapelana i pomoćnog učitelja novaka.

Vodio je posebne godišnje susrete za svećenike i mlade. Seminare posta i molitve vodio je u provincijskoj kući “Domus pacis”. Osnovao je i vodio ustanovu za odgoj i skrb “Majčino selo” koju je osnovao zbog velikih stradanja u ratu. Kad je počela velikosrpska agresija na Bosnu i Hercegovinu, svi su stariji fratri otišli u Tučepe kao prognanici, ali fra Slavko je ostao u Međugorju, na usmeno odobrenje ondašnjeg provincijala + fra Drage Tolja.

Kao školovani psihoterapeut mogao je raditi s ovisnicima o drogama u zajednici “Cenacolo” u njihovoj kući u Međugorju “Campo della Vita” te u zajednici „Milosrdni Otac“ koju je sam osnovao pri Majčinom selu. Sredstva koja su dobročinitelji diljem svijeta poslali, usmjerio je u dva fonda: “Fond djeci poginulih branitelja u Domovinskom ratu” i “Fond prijatelji talenata” - za pomoć mladim studentima.

Neumorno je govorio hodočasnicima. Vodio je molitve pred križem, euharistijska klanjanja, molitvu krunice na Podbrdu i pobožnost Križnog puta na Križevcu gdje je 24. studenog 2000. i završio svoj ovozemaljski život.