Radiopostaja Mir Međugorje raspisuje natječaj za radno mjesto inženjera

Na temelju članka 17. Statuta Društvo Informativni centar Mir Međugorje d.o.o. Čitluk raspisuje NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO:

INŽENJER - ADMINISTRATOR SUSTAVA – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Obvezan probni rad u trajanju od šest mjeseci
Mjesto rada: Radiopostaja Mir Međugorje

Uvjeti:

VSS, VII/1 ili magistar inženjer ili stručni specijalist inženjer elektrotehnike
smjer: telekomunikacije, radiokomunikacije, računarstvo
poznavanje engleskog jezika
poznavanje AV tehnologije iz djelatnosti radiotelevizijske proizvodnje

Posebni uvjeti:

poznavanje poslova radiotelevizijske proizvodnje
poznavanje poslova u razvoju i održavanju AV i informatičke tehnologije i infrastrukture
poznavanje osnova programiranja, rada u CAD programima, te MS Office okruženju
položen vozački ispit B kategorije

Opis radnog mjesta:

obavljanje složenih inženjerskih poslova iz djelatnosti radiotelevizije
tehnička podrška u realizaciji ICMM ( Odjel Radiopostaja Mir)
pružanje stručne pomoći i savjeta prema potrebi
sposobnost i obveza usavršavanja sposobnosti i znanja
praćenje tržišnih trendova u području radiotelevizije i AV tehnologije
uvođenje novih tehnologija u proizvodnju
vođenje ili nadzor nad projektima uvođenja novih tehnologija za koje je zadužen
izrada tehničke dokumentacije za funkcionalnost i održavanje sustava
izrada tehničke dokumentacije za nabavku i usluge
prema potrebi realizacija poslova u proizvodnji ICMM-a

Prijava: Uz potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

životopis
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžbe)
preslik osobne iskaznice
original uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)
ostalu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta
kontakt telefon

Prijave na natječaj treba dostaviti najkasnije do 4. svibnja 2015. godine, poštom preporučeno s naznakom „ZA NATJEČAJ 2015-01“ na adresu: Radiopostaja Mir Međugorje / Gospin trg 3/88266 Međugorje/Bosna i Hercegovine

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na natječaj provest će se testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati će biti odabrani temeljem provjere dokumentacije iz prijave te testiranja i razgovora.

ICMM zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.

Termin i mjesto održavanja testiranja i razgovora bit će objavljeni na web stranici Radiopostaje Mir Međugorje (radio-medjugorje.com), najmanje sedam dana prije održavanja provjere.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u najkraćem roku.

Kontakt telefon 063 393 850

Više vijesti iz Međugorja čitajte OVDJE