Molitva Krunice Iz Fatime

Molitva Krunice Iz Fatime

Korak 1: Počnite PREKRIŽIVŠI SE. Držaći Križ, izmolite Žrtvenu molitvu:

O Isuse, molim za Tvoju ljubav, za preobraćenje grješnika, i za iskupljenje grijeha počinjenih protiv Bezgrešnog Marijinog srca.

Korak 2: Na sljedećoj velikoj perli izmolite Molitvu oprosta:

Moj Bože, vjerujem u Tebe, obožavam Te i volim Te! Molim te za oprost svima onima koji ne vjeruju u Tebe, ne obožavaju Te i ne vole Te.

Korak 3: Na sljedećoj maloj perli izmolite Euharistijsku molitvu:

Sveto Trojstvo, obožavam Te! Moj Bože, moj Bože, volim Te u blagoslovljenom sakramentu.

Korak 4: Na drugoj maloj perli izmolite Molitvu preobraćenja:

Svojim čistim i bezgrešnim začećem, o Marijom, pridonesi preobraćenju Rusije, Španjolske, Portugala i cijelog svijeta!

Korak 5: Na trećoj maloj perli izmolite Molitvu spasenja:

Drago Srce Marijino, budi spas Rusije, Španjolske, Portugala, Europe i cijelog svijeta.

Korak 6: Na sljedećoj velikoj perli, izmolite Molitvu oprosta:

Moj Bože, vjerujem u Tebe, obožavam Te i volim Te! Molim te za oprost svima onima koji ne vjeruju u Tebe, ne obožavaju Te i ne vole Te.

Za dodatne Dekade ponovite korake 6 do 8. Zatim zaključite s korakom 9.

Korak 7: Na svakoj od sljedećih deset malih perli izmolite Euharijstijsku molitvu:

Sveto Trojstvo, obožavam Te! Moj Bože, moj Bože, volim Te u
blagoslovljenom sakramentu.

Korak 8: Na karici lančića izmolite Molitvu

Dekade:

O, moj Isuse, oprosti nam grijehe naše, spasi nas od vatri pakla. Povedi sve duše u Nebo, i osobito pomozi onima kojima najviše treba (Tvoja milost).

Korak 9: Na sponi izmolite Anđeosku molitvu:

O Sveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, duboko Te obožavam. Nudim Ti najdragocjenije Tijelo, Krv, Dušu i Božansku narav Isusa Krista prisutnu u svim hostijama svijeta, u otkup za sva zla, svetogrđa i nehaj koji Ga vrijeđaju. Beskrajnim vrlinama Svetog srca Isusovog i Bezgrešnim srcem Marijinim molim za preobraćenje sirotih grješnika. (Završite prekriživši se. Amen)

Označeno u