Molitva pape Ivana Pavla II: Dođi u naše gradove, neka naša evropska kuća ne ostane prazna

Marijo, Ti koja si postala posebno Božje prebivalište medu ljudima, daj da čovjek nikada ne napusti to prebivalište ne napusti Boga.

Neka naša evropska kuća ne ostane prazna

Još jedanput žurno podi u brojne gradove, naselja i sela evropskog kontinenta i cijeloga svijeta kao što si nekad pohodila Elizabetu. Uputi se još jedanput da bi suvremeni čovjek mogao prepoznati tvoga Sina.

Marijo Majko Gospodinova dodi i s nama hodi, Marijo Majko živih tebi povjeravamo počelo života, pogledaj Majko na djecu kojima je spriječeno roditi se, siromahe kojim je teško živjeti, muževe i žene žrtve nehumanog nasilja, na bolesne i starce ubijene indiferentizmom ili lažnom samilošću.

Marijo, neka oni koji vjeruju u tvoga Sina znaju otvoreno i u ljubavi ljudima današnjeg vremena naviještati Evanđelje života. Isprosi im milost da Evandelje prihvate uvijek kao novi dar i radost te da mu sa zahvalnošću služe u cijelom njihovom životu i hrabrost da ga odvažno i djelatno svjedoče kako bi sa svim ljudima dobre volje gradili civilizaciju istine i ljubavi na hvalu i slavu Boga stvoritelja i ljubitelja života.