Večernja (III.)

Hvala ti, Gospodine, za ovaj dan koji sam pro­živio. Hvala za današnji kruh koji si mi dao i za sve čime uzdržavam svoj život.

Hvala ti za sve dobro koje si mi danas iskazao, za kušnje kroz koje si me proveo, i za još jedan dan, koji sam proživio tebi na slavu. I za pomoć koju si mi pružao pri radu i u životu, hvala. I za ljude koje susretoh, za one s kojima dijelih tegobe proteklog dana, za sve hvala. U ruke tvoje, Gospodine, predajem duh svoj.

Ti si me otkupio, Gospodine, Bože vjerni. Tebi prika­zujem svoje spavanje i svaki trenutak noći koji je preda mnom. Molim te da nada mnom bdiješ, da me štitiš, braniš i čuvaš dok spavam, da se mogu dobro odmoriti. Stoga se stavljam u tvoje Presveto Srce i pod okrilje Gospe, moje Majke. Tvoji sveti anđeli neka budu uza me i neka me čuvaju u miru, i tvoj blagoslov neka bude nada mnom.

Čuvaj me, Gospodine, „kao zjenicu oka, sjenom krila svojih zakloni me!“ Amen. Zdravo, Marijo…

Označeno u