POGLEDAJTE Turističko promotivni film SVETI IVO U PODMILAČJU

Povodom održavanja jednog od najvećih vjerskih blagdana u srednjoj Bosni, sv. Ive u Podmilačju, prikazan je turističko-promotivni film, ovog po mnogima najvećeg nemarijanskog svetišta u Bosni i Hercegovini.

POGLEDAJTE:

Pogledajte i dokumentarni film o svetištu Sv. Ive:

Ovo svetište jedno od najstarijih u Bosni i Hercegovini. Datira iz 15. stoljeća kada je, vjeruje se, i sagrađena stara crkvica u gotičkom stilu. Ona je preživjela i veliko osmanlijsko osvajanje 1463. godine, ali i pad Jajca 1528. godine.

U ožujku 1993. godine srpska vojska do temelja je razorila svetište svetog Ive u Podmilačju no to nije spriječilo proslavu blagdana koji se do oslobođenja Jajca slavio na drugim lokacijama. Tako je 1993. godine proslava organizirana u Cerniku kod Gradiške, 1994. godine u Podhumu kod Livna, Zagrebu i Trogiru, a 1995. godine u Novoj Biloj.

Nakon rata rekonstruirana je srednjovjekovna crkvica u svom originalnom obliku dok je na mjestu velike crkve tj. svetišta spaljenog u ratu sagrađena nova crkva.

Označeno u