Sadržaj s oznakom: Ikona

Od Rima do brda Sinaj u Egiptu, rana kršćanska ikonografija iznenađujuće je raznovrsna.

"Znak" Bogorodica – THEOTOKOS – NA KRIMU  Maurizio Blondet, jedan od najuglednijih talijanskih katoličkih novinara piše 18 lipnja: