Sadržaj s oznakom: Evanđelje dana

Poslušajte današnje razmatranje o evanđelju koje pod smokvom donosi dragi fra Mate Kolak.

"Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!"

Iv 6, 52-59 "Onaj koji mene blaguje, živjet će po meni."

Iv 6, 44-51 "Nitko ne može doći k meni, ako ga ne povuče Otac moj Nebeski!"

Iv 6, 35-40 "Volja je Oca mojega, da tko god vidi Sina, ima život vječni."

Iv 6, 30-35 Isus nam daje kruh s neba, kruh istinski!

Iv 6, 22-29 "Radite, ali ne za hranu propadljivu..."

Lk 24, 35-48 "I otvori im pameti da razumiju Pisma."

Iv 6, 16-21 "Ja sam, nebojte se!"

Odokativno Isus "na brzaka" sprema hranu za veliko mnoštvo ljudi.

Iv 3, 31-36 "Tko dolazi s neba, on je iznad sviju!"

Iv 3, 16-21 "Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu."

Iv 3, 7b-15 "Treba da se rodite nanovo, odozgor."

Lk 1, 26-38 "Evo začet ćeš i roditi sina!"

Iv 20, 19-31 "Što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet!"

Mk 16, 9-15 "Prekori njihovu nevjeru i okorjelost srca!"

Stranica 115 od 120