Sadržaj s oznakom: Evanđelje dana

Iv 3, 16-21 "Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu."

Iv 3, 7b-15 "Treba da se rodite nanovo, odozgor."

Lk 1, 26-38 "Evo začet ćeš i roditi sina!"

Iv 20, 19-31 "Što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet!"

Mk 16, 9-15 "Prekori njihovu nevjeru i okorjelost srca!"

Nakon početnog zanosa uvijek slijedi i vrijeme krize, a možda čak i nekih progonstava.

Lk 24, 35-48) "Trebalo je da Krist trpi i treći dan ustane od mrtvih."

Lk 24, 13-35 Prepoznaše ga u lomljenju kruha!

"Duša koja ljubi Boga, spremna ga je tražiti cijelim srcem."

Mt 28, 8-15, Evanđelje, prije nego je napisano tintom, treba da se vidi na licima svjedoka Uskrsnuća!

Evanđelje dana Iv 20, 1-9

Mk 16, 1-7

Iv 18,1 - 19,42 MUKA GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA

Iv 13, 1-15 "A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke, i da je od Boga izašao te da k Bogu ide..."

Mt 26, 14-25 "Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati?"

Iv 13,21-33.36-38 Jedan će me od vas izdati!

Stranica 116 od 120