Sadržaj s oznakom: Evanđelje dana

Mt 28, 8-15, Evanđelje, prije nego je napisano tintom, treba da se vidi na licima svjedoka Uskrsnuća!

Evanđelje dana Iv 20, 1-9

Mk 16, 1-7

Iv 18,1 - 19,42 MUKA GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA

Iv 13, 1-15 "A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke, i da je od Boga izašao te da k Bogu ide..."

Mt 26, 14-25 "Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati?"

Iv 13,21-33.36-38 Jedan će me od vas izdati!

Iv 12, 1-11 "Siromahe imate uvijek uza se, a mene nemate!"

Mk 14,1-15,47 Muka Gospodina našega Isusa Krista

Iv 11, 45-56 Isus i danas čini mnoga znamenja!

Iv 10, 31-42 "Zbog kojeg me dobrog djela kamenujete?"

Iv 8, 51-59 Ako tko čuva moju Riječ, neće okusiti smrti dovijeka!"

Iv 8, 31-42 Istina će vas osloboditi!

Iv 8, 21-30 Kad uzdignete Sina Čovječjega, tad ćete spoznati da Ja jesam!

Mk 2, 18-22 "Josip učini kako mu naredi anđeo Gospodnji."

Poslušajte današnje evanđelje dana i komentar koji vam donosi vlč. Boris Jozić.

Stranica 112 od 116