Fra Antonio Šakota: Čovječe, gdje si?

Bog je stvorio čovjeka kao nešto po prirodi dobro.

Nažalost, čovjek je svojom slobodnom voljom izabrao grijeh i od tada taj grijeh nemilice narušava Božju dobrotu i ljepotu u čovjeku.

Onaj od Boga stvoreni, onaj dobri čovjek kao da se sve više gubi. Zato ne čudi pitanje pape Franje: Čovjece gdje si?

Kako bi se čovjek popravio, kako bi očistio svoje grijehom uprljano srce - Bog mu daje šansu. Bog Otac žrtvuje svoga sina kao žrtvu pomirnicu za čovjekove grijehe i uzdiže Isusa na križu kao primjer koji nam je slijediti ako želimo tražiti i ponovno izazivati Lice Očevo. Kako hoditi na tom putu ponovnog očovječenja čovjeka poslušajte u današnjoj propovjedi fra Antonia Šakote sa svečane Mise obilježavanja blagdana Uzvišenja sv. križa na Križevcu: