Gospodine Isuse, dolazim pred tebe razmišljati o životu, o drugima, o sebi, i o…
Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju…
Noćas ću zaspati u tvome krilu Isuse, sklopljenih ruku, otvorena srca.
U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!
U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!
O Sveti Juda Tadeju, ti si neumorno širio radosnu vijest, neuke si privodio k…
U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!
U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!
Dobro jutro Isuse!
U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!
Molitva žene u blagoslovljenom stanju (trudnice)
Sveta majko Ano, koja si od Boga odabrana, da postaneš majkom onoj, što nam…
Velikom pobožnosti padam na koljena pred tobom sv. Ano. Ti si ona koja si…

Sine groma, kako te Isus od milja nazvao,molimo te, pohitaj nas blagosloviti.Tebi se apostolu…
U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!
Majko Marijo, zoro spasenja, ja kao župnik ove župe *........................danas predajem sebe i svoju…
U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!
U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!
O molitvama: Isus je objavio sv. Brigiti da je za vrijeme svoje Muke dobio…
Sv. je Brigita dugo željela znati broj udaraca što ih je naš Gospodin primio…
U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!
Za početak dio molitvi s kojima počinju molitve svih litanija:
Sveta Marijo Magdaleno,koja si svojim vrelom suza prišlaKristu, vrelu milosrđa,za njim si žarko žeđalai…
21.7.2023.

Klanjanje

Odbaci sve lažno od sebe. Isus te vidi onakvim kakav jesi, kakav ćeš biti…
Molitva svetom Iliji:
Stranica 5 od 41