Papa Franjo na općoj audijenciji: Bog nije gospodar, nego Otac

Čitavo je kršćanstvo prijelaz iz slova Zakona u Duh koji daje život. Isus je Očeva Riječ, a ne Očeva osuda.

Isus je došao spasiti, svojom riječju, a ne nas osuditi – istaknuo je papa Franjo za vrijeme današnje opće audijencije na Trgu svetog Petra, nastavljajući niz kateheza o Deset Božjih zapovijedi, koji je započeo prošle srijede

Papa je na početku napomenuo da današnju katehezu putem izravnog video-prijenosa prati više od 200 bolesnika koji su se nalazili u dvorani Pavla VI. dodajući da svi zajedno tvorimo jednu zajednicu. Podsjetivši potom da smo prošle srijede vidjeli kako Isus nije došao ukinuti Zakon, nego ga ispuniti, Sveti je Otac kazao da će danas detaljnije promotriti ovaj vidik.

Bog započinje dijalog s čovjekom
Papa je usmjerio pažnju na početak 20. poglavlja Knjige izlaska u kojem piše: „Onda Bog izgovori sve ove riječi“ (Izl 20,1). Sveti je Otac rekao da u tekstu ne stoji „Bog izgovori sve ove zapovijedi“, već „ove riječi“, napominjući da židovska predaja Dekalog naziva „deset riječi“, a pojam „dekalog“ želi izraziti upravo to. I makar je riječ o zapovijedima, zašto sveti autor koristi pojam „deset riječi“, a ne „deset zapovijedi“? – upitao je papa Franjo.

Koja je razlika između zapovijedi i riječi? Zapovijed je komunikacija koja ne zahtijeva dijalog, dok je riječ ključno sredstvo za odnos kao dijalog – objasnio je Sveti Otac i nastavio – Bog Otac stvara putem svoje riječi, a njegov je Sin Riječ koja je tijelom postala. Ljubav se hrani riječju, a tako i odgoj ili suradnja – kazao je Papa dodajući da se Bog priopćava pomoću tih deset riječi i očekuje naš odgovor.

Papa Franjo je kazao da je jedno primiti zapovijed, a drugo pojmiti da netko želi razgovarati s nama. Dijalog je mnogo više od prenošenja neke istine – istaknuo je Papa nastojeći to približiti primjerom. Mogu vam reći: „Danas je posljednji dan proljeća, toplog proljeća“. To je istina, no tu nije riječ o dijalogu. Međutim, ako vam kažem: „Što mislite o ovom proljeću?“, započinjem dijalog. Zapovijedi su dijalog – kazao je Sveti Otac dodajući da dijalog „izvire iz zadovoljstva govora i obogaćuje one koji jedno drugomu izražavaju ljubav putem riječi. To je dobro koje se ne sastoji u stvarima, nego u samim osobama koje se uzajamno daruju u dijalogu“ (Evangelii gaudium, 142).

Naš Bog nije gospodar, već Otac
Napomenuo je da je to razlika koja nije umjetna usmjeravajući pažnju na početak Biblije gdje vidimo napasnika, đavla, koji želi zavesti muškarca i ženu uvjeravajući ih da im je Bog zabranio da jedu sa stabla spoznaje dobra i zla kako bi ih držao podložnima. Izazov je sljedeći: Je li prva zapovijed koju je Bog dao čovjeku despotsko nametanje kojim se zabranjuje i prisiljava ili je riječ o skrbi oca koji brine o svojim malenima i štiti ih od samouništenja? Je li riječ ili zapovijed? – upitao je papa Franjo dodajući da je najtragičnija, među različitim lažima koje je zmija rekla Evi, sugestija da je Bog zavidan i posesivan, kako ne želi da čovjek bude slobodan. Međutim, činjenice na dramatičan način pokazuju da je zmija lagala, da ih je uvjerila kako je riječ ljubavi zapovijed.

Imamo li ropski mentalitet ili mentalitet djece?
Sveti je Otac kazao da se čovjek suočava s dvojbom: Želi li mi Bog nametnuti stvari ili skrbiti o meni? Jesu li njegove zapovijedi samo zakon ili možda sadrže riječ kako bi brinuo o meni? Je li Bog gospodar (tal. padrone) ili Otac? Bog je Otac, nikad to nemojte zaboraviti – istaknuo je Papa i nastavio – I u najgorim situacijama sjetite se kako imamo Oca koji sve nas ljubi. Jesmo li podložnici ili djeca? Ta borba, unutar i izvan nas, događa se stalno: tisuće puta trebamo izabirati između ropskog mentaliteta i mentaliteta djece. Zapovijed dolazi od gospodara, a riječ od Oca – upozorio je papa Franjo.

Duh Sveti je Duh djece, Isusov Duh – nastavio je Papa – Ropski duh ne može ne prihvatiti Zakon na ugnjetavački način i to može proizvesti dva suprotna učinka: ili život sačinjen od dužnosti i obaveza ili nasilnu reakciju odbijanja. Čitavo je kršćanstvo prijelaz iz slova Zakona u Duh koji daje život (usp. 2 Kor 3,6-17). Isus je Očeva Riječ, a ne Očeva osuda. Isus je došao spasiti, svojom riječju, a ne kako bi nas osudio – kazao je Sveti Otac.

Napomenuo je zatim da se vidi kad je čovjek proživio taj prijelaz, a isto tako kad nije, dodajući da ljudi primjećuju razmišlja li kršćanin kao dijete ili kao rob. I mi sami pamtimo jesu li naši odgajatelji skrbili o nama poput očeva i majki ili su nam samo nametali pravila. Zapovijedi su put prema slobodi jer su riječ Oca koja nas čini slobodnima na tom putu – kazao je papa Franjo i zaključio – Svijetu nije potreban legalizam, već skrb; potrebni su mu kršćani sa srcem djece.

Susret s bolesnicima
Dodajmo na kraju kako se Sveti Otac prije današnje opće audijencije u dvorani Pavla VI. susreo s različitim skupinama bolesnika. Među njima je bila i skupina osoba koje boluju od amiotrofične lateralne skleroze. Naime, sutra se obilježava Međunarodni dan oboljelih od amiotrofične lateralne skleroze. Papa im je zahvalio na njihovu posjetu, zajamčivši im svoju molitvu te zatraživši od njih da mole za njega.