Papa Franjo: Osim mučeništva u krvi postoji i "bijelo mučeništvo"

Primivši u audijenciju članove Viteškoga reda Svetoga groba jeruzalemskog papa Franjo je spomenuo dramatično stanje kršćana koje se sve više progoni i ubija. Mučenika ima - istaknuo je Papa - i u demokratskim zemljama koji ograničavaju vjersku slobodu

Nastavite svjedočiti dobrotu kojom Bog ljubi sve ljude, i pomagati progonjenim kršćanima, kojih je sve više i za koje, osim mučeništva u krvi, postoji i „bijelo mučeništvo“, poput onoga koje se utvrđuje u demokratskim zemljama kada se ograničava vjerska sloboda – istaknuo je papa Franjo govoreći sudionicima savjetovanja Viteškoga reda Svetoga groba jeruzalemskog, koje je danas primio u audijenciju.

Zahvala za pomoć ljudima u Svetoj zemlji
Članovima je toga viteškog reda, koji su se okupili u Rimu na redovnom savjetovanju koje se održava svakih pet godina, Papa prije svega zahvalio za različite duhovne i karitativne aktivnosti koje obavljaju u korist pučanstva u Svetoj zemlji. Ovdje ste u svojoj kući – dodao je – kao vrlo stara papinska ustanova stavljena pod zaštitu Svete Stolice. Od posljednjega savjetovanja, održanoga 2013. godine, spomenuti se red, naime, povećao u broju članova, u zemljopisnoj raširenosti, te što se tiče materijalne pomoći Crkvi u Svetoj zemlji.

Škole i bolnice otvorene svima
Zauzeli ste se uz Latinski patrijarhat u suočavanju s krizom povezanom s izbjeglicama, koja je u posljednjih pet godina potaknula Crkvu da dade značajne odgovore na humanitarnom planu na cijelom tom području – primijetio je Sveti Otac te dodao – I lijepi je znak da su škole i bolnice Vitezova Svetoga groba otvorene svim ljudima, bez obzira kojim zajednicama pripadaju i koju vjeru ispovijedaju.

Na taj način pridonosite poznavanju kršćanskih vrijednosti, promicanju međureligijskoga dijaloga, te uzajamnom poštovanju i razumijevanju. Drugim riječima, svojim hvale vrijednim zauzimanjem i vi dajete svoj prinos izgradnji puta koji će, kako se svi nadamo, dovesti do postizanja mira u cijeloj regiji.

Na prvom mjestu duhovni rast vitezova
Razvoj reda ovisi o stalnom zauzimanju lokalnih upravitelja ili namjesnikā, koji su nazočni u više od 30 zemalja u svijetu – podsjetio je Papa. Međutim, taj je razvoj povezan s glavnom svrhom vitezova, a to je osobni duhovni rast. Stoga su uvijek potrebni odgovarajući formativni vjerski programi za svakog viteza i svaku damu, počevši od primjera duhovnoga života voditelja.

Što se pak tiče njihova poslanja u svijetu, Papa ih je upozorio da ne zaborave da nisu neko filantropsko poduzeće zauzeto u promicanju materijalnoga i društvenoga poboljšanja primatelja. Pozvani ste staviti evanđeosku ljubav prema bližnjemu u središte, i kao krajnju svrhu svojega djelovanja, kako biste posvuda svjedočili ljubav i brigu kojom Bog voli sve ljude – istaknuo je Papa.

„Bijelo mučeništvo“ Crkve u demokratskim zemljama
Zadaća je, naime, biskupā, svećenikā i đakonā, primljenih u red, pratiti vitezove zajedničkom i liturgijskom molitvom, i katehezom – rekao je Sveti Otac te spomenuo dramu progonjenih kršćana. Pred cijelim se svijetom – koji prečesto okreće pogled na drugu stranu – nalazi dramatično stanje kršćana koje se progoni i ubija u sve većem broju. Osim njihova mučeništva u krvi, postoji i „bijelo mučeništvo“, kao što je, primjerice, ono koje se utvrđuje u demokratskim zemljama kada se ograničava vjerska sloboda. To je svakodnevno bijelo mučeništvo Crkve na tim mjestima – istaknuo je papa Franjo.

Ikona Naše Gospe od progonjenih kršćana
Na kraju je Papa potaknuo vitezove da pružanje materijalne pomoći uvijek povezuju s molitvom, te da stalno zazivaju Gospu koju oni časte kao Našu Gospu od Palestine. Pritom se osvrnuo i na blagoslov ikone Naše Gospe od progonjenih kršćana, koju će vitezovi ponijeti u sva namjesništva, poželjevši da ih prati na njihovu putu. U završnoj je molitvi Papa od Majke Božje zazvao posebnu brigu o Crkvi u Svetoj zemlji i općenito na Bliskom istoku, uz njezin posebni zagovor za one čiji su život i sloboda u opasnosti.