Papa: Iskorištavanje žena grijeh je protiv Boga

Papa Franjo u svojoj je propovijedi na jutarnjoj misi u Domu svete Marte u Vatikanu promišljao o tome kako se iskorištavaju današnje žene, koje se koriste kao da su predmeti, napominjući pritom da muškarci bez žena ne mogu biti slika i prilika Božja

Molimo za odbačene žene, za izrabljivane žene, za djevojke koje moraju prodati svoje dostojanstvo kako bi imale radno mjesto – pozvao je papa Franjo za vrijeme jutarnje mise slavljene u Domu svete Marte u Vatikanu. U središtu Papina razmišljanja bio je današnji odlomak iz Evanđelja po Mateju u kojem Isus upozorava svoje učenike da „tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu“, a također govori da „tko god otpusti svoju ženu navodi je na preljub“.

Isus mijenja povijest
Sveti je Otac podsjetio prisutne vjernike da su žene ono što nedostaje svim muškarcima kako bi bili slika i prilika Božja. Objasnio je da su Isusove riječi bile snažne i radikalne te su promijenile povijest jer se sve dotad ženu smatralo drugorazrednom, ropkinjom, čak nije ni uživala potpunu slobodu.

Isusov nauk o ženi mijenja povijest. Pogled na ženu prije Isusa je jedno, a nakon Isusa nešto drugo. Isus oplemenjuje ženu i postavlja je na istu razinu kao i muškarca jer uzima prvu Stvoriteljevu riječ: oboje su stvoreni na sliku i priliku Božju. I muškarac bez žene uza se, bilo da je ona majka, sestra, supruga, suradnica na poslu, prijateljica, tako sam muškarac nije slika Božja – istaknuo je papa Franjo.

Žene kao predmet požude
Razmišljajući na poseban način o današnjem evanđeoskom odlomku u kojem je riječ o „gledanju žene s požudom“, Papa se potužio kako se u medijima mogu vidjeti žene kao predmet požude, objekt za iskoristiti. Kako bi se prodao određeni proizvod, ženu se pretvara u puki objekt, ona je ponižena, bez odjeće. I nije potrebno ići na daleka mjesta da bismo vidjeli nešto takvo jer se to događa svuda oko nas, u uredima, u tvrtkama. Žene su žrtve tog mentaliteta „uzmi i baci“ i prema njima se čak više ne postupa kao s osobama.

To je grijeh protiv Boga Stvoritelja, odbaciti žene jer bez njih mi muškarci ne možemo biti slika i prilika Božja. Postoji bijes i ogorčenost protiv žena, zli bijes – rekao je papa Franjo i nastavio – No koliko se puta mlade žene trebaju prodati kao objekt koji će se uzeti i baciti kako bi dobile radno mjesto? Koliko puta? – upitao je Sveti Otac dodajući da se to ne događa u dalekim zemljama, nego u Rimu.

Pogledajmo oko sebe kako bismo uočili iskorištavanje ženā
Prelazeći potom na problem seksualnog iskorištavanja ženā, Papa je upitao prisutne što bi vidjeli kada bi po noći posjetili određena mjesta u gradu gdje se mnoge žene, uključujući i migrantice, iskorištava kao na tržnici. Napomenuo je da muškarci pristupaju tim ženama ne kako bi im rekli „dobra večer“, nego ih pitaju „kolika je cijena?“. A onima koji peru svoju savjest nazivajući ih prostitutkama, papa Franjo je rekao da su ih oni učinili prostitutkama, kao što Isus kaže: tko god otpusti ženu navodi je na preljub, jer ne postupaju dobro prema ženi te ona završava tako, iskorištena, i često kao ropkinja.

Sve se to događa ovdje, u Rimu, i događa se u svakom gradu – nastavio je Sveti Otac – anonimne žene, žene, takoreći, „bez pogleda“ jer sram prekriva njihov pogled, žene koje se ne znaju smijati i mnoge od njih ne poznaju radost dojenja [vlastitog djeteta] i da im se kaže „mama“. Međutim, i u svakodnevnom životu, a da ne idemo na ta mjesta, prisutan je taj ružni način razmišljanja, odbacivanje žene ili pogleda na ženu kao da je „drugorazredni“ objekt. Trebamo dublje promisliti o tome. I čineći ili govoreći to, ulazeći u taj način razmišljanja, preziremo sliku Boga koji je stvorio muškarca i ženu na svoju sliku i priliku – kazao je Papa.

Isus nježnošću ženi vraća dostojanstvo
Isus je imao majku, imao je brojne prijateljice koje su ga slijedile kako bi mu pomogle u njegovu poslanju i da bi ga podupirale. I pronašao je tolike prezrene, marginalizirane i odbačene žene koje je podigao s mnogo nježnosti, vraćajući im njihovo dostojanstvo – zaključio je papa Franjo.