Papa: Kršćani ne idu na misu zato da obave tjedni zadatak

Vatikan, (IKA) – Današnjom katehezom na općoj audijenciji o završnim obredima na misi, papa Franjo je završio ciklus kateheza posvećenih svetoj misi, tema koju je obrađivao posljednjih nekoliko mjeseci u svojim katehezama.

˝Kao što je počela znakom križa, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, misa se i zaključuje u ime Presvetoga Trojstva, primijetio je Papa te dodao: Međutim, znamo da, dok se misa završava, započinje zadaća kršćanskog svjedočenja. Kršćani ne idu na misu zato da obave tjedni zadatak, a onda zaborave, ne. Kršćani idu na misu da sudjeluju u Gospodinovoj muci i uskrsnuću, a zatim žive više kao kršćani: započinje zadaća kršćanskog svjedočenja.

Napuštamo crkvu da "idemo u miru" kako bismo donosili Božji blagoslov u svakodnevne aktivnosti, u naše domove, na radna mjesta, među ovozemaljske poslove "slaveći Gospodina svojim životom". Slavimo euharistiju kako bismo naučili postati euharistijski muškarci i žene a to znači dopustiti Kristu da djeluje u našim djelima: da njegove misli budu naše misli, njegovi osjećaji naši osjećaji, njegovi izbori naši izbori. A to je svetost: činiti ono što je Krist činio je kršćanska svetost.

Plodovi mise trebaju sazreti u svakodnevnom životu, rekao je Papa te se poslužio jednom slikom: misa je, rekao je, poput zrna, zrna pšenice koje zatim raste u svakodnevnom životu, raste i sazrijeva u dobrim djelima, u stavovima koji nas čine nalik Isusu.

Nadalje, zapaljujući božansku ljubav u našim srcima, Euharistija nas odvaja od grijeha. Što više sudjelujemo u Kristovu životu i napredujemo u njegovu prijateljstvu, to nam je teže prekinuti s njim zbog smrtnog grijeha.

Redovito pristupanje euharistijskoj gozbi obnavlja, jača i produbljuje vezu s kršćanskom zajednicom kojoj pripadamo, prema načelu da euharistija sve nas ujedinjuje. Konačno, sudjelovanje u euharistiji obvezuje u prilog drugih, posebice siromašnih, učeći nas prijeći s Kristova tijela na tijelo naše braće u kojem on čeka da ga prepoznamo, služimo mu, štujemo ga i ljubimo, istaknuo je Papa u svojoj katehezi.

Označeno u