Papa na Twitteru: Dragi mladi, nikad se nemojte umoriti biti oruđe mira i radosti!

Papa Franjo je danas sa svojim pratiteljima na Twitteru podijelio tri kratka razmišljanja.

U prvom je tako tweetu podsjetio: Ulazimo u ovaj Veliki tjedan s Gospodinom Isusom kako bismo slavili Uskrs sa srcem koje je obnovljeno milošću Duha Svetoga. Drugu je pak tweet-poruku Sveti Otac napisao u prigodi Svjetskog dana mladih koji se ove godine održava na biskupijskoj razini. Papa ih je potaknuo sljedećim riječima: Dragi mladi, nikad se nemojte umoriti biti oruđa mira i radosti među svojim vršnjacima!

Treći je tweet papa Franjo napisao povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve ropstva i prekooceanskoga odvođenja robova. Sveti je Otac iskoristio tu priliku kako bi uputio sljedeći poziv: Molim vas, zajedno se borimo protiv zločina iskorištavanja ljudi koji nastavlja uzrokovati neizrecivu štetu. Dodajmo na kraju da se, prema odluci Organizacije ujedinjenih naroda iz 2008. godine, spomenuti dan obilježava s ciljem podsjećanja javnosti na takve oblike gruboga kršenja temeljnih ljudskih prava i trgovine ljudima, koji su bili česti u ranijim povijesnim razdobljima, kao i na potrebu razvijanja zakonodavnih i svih drugih oblika koji će spriječiti da se takve i slične situacije ponove u budućnosti.

Označeno u