Gospa je zabrinuta za sve mlade u svijetu

Gospa preporučuje da svetu Misu stavimo na prvo mjesto, kaže da je to najvažnije i najsvetiji trenutak, da u tom trenutku živi Isus dolazi i mi ga primamo u svoja srca.

Zato Gospa traži da se za to vrijeme na poseban način pripremamo, da bismo Isusa što dostojnije i s ljubavlju mogli primiti. Gospa preporučuje mjesečnu svetu ispovijed i kaže da po potrebi, kako se koji čovjek osjeća. Kaže:"Nemojte ispovijed shvatiti da odete da se oslobodite grijeha i da živite s istim životom", nego se trebamo mijenjati da budemo nove osobe i tražiti od svećenika savjt da bi nam on pokazao kako da učinimo jedan korak naprijed.

Na poseban način Gospa je zabrinuta za sve mlade u svijetu. Kaže da se nalaze u jako, jako teškoj situaciji, a da im mi možemo pomoći jedino svojom ljubavlju i molitvom srca. I kaže: "Dragi mladi, ovo što današnji svijet nudi, to je sve prolazno." Sotona koristi svaki slobodan trenutak za sebe, a danas to najviše čini na mladima jer želi razrušiti naše obitelji.

Gospa kaže: "Draga djeco, ovo je vrijeme velike milosti." Želi da obnovimo njezine poruke, da ih počnemo srcem živjeti.

Želim vam reći: Večeras, kad Gospa dođe, za vrijeme ukazanja, preporučit ću sve vas, sve vaše obitelji, i moliti za sve. I neka vas Kraljica Mira sve blagoslovi svojim mirom i ljubavlju. Budimo sjedinjeni u molitvi, ja ću moliti za vas, a vi se ponekad sjetite i nas.