Jao onome tko je protiv Gospe

U porukama koje nam je davala, Gospa je rekla da je naš život kao cvijet.

U Svetom pismu piše da oni snažnije žive po osamdeset godina, manje snažni sedamdeset. Kaže se da se život produžuje, da ćemo živjeti po sto i pedeset godina. Ali što znači sto i pedeset godina? Jesti, spavati? Moja mama je govorila da to rade i krave. Mi smo stvoreni na Božju sliku. Nismo stvoreni za ovu zemlju nego za vječnost. U molitvi kažemo da je ovo suzna dolina kroz koju prolazimo, a Gospa nam želi pomoći da živimo raj ovdje na zemlji i da s njim budemo sretni u nebu. Zato nam kaže: "Računam na vas!" Ona je naša nada i naša budućnost, ona nas je s Brda ukazanja dovela u crkvu. Kada su svi prolazili pored njega i išli na brdo, na kamenje i žbunje, fra Jozo je bio razočaran i tjeskoban i rekao je: "Ovdje je Isus, u Presvetom Oltarskom Sakramentu! Danas možemo reći hvala što je Gospa izabrala to kamenje i žbunje, jer tamo smo se u nju zaljubili. Zaljubili smo se u njezinu poruku i počeli smo je živjeti, i jao onome tko je protiv Gospe, jer je Gospa naša nada.

Ona nam je rekla: "Stavite Boga na prvo mjesto u svom životu." Kada stavimo Boga na prvo mjesto, kaže Gospa, osjetit ćemo volju za nebom, za svim onim što je nebesko. Ne samo da više nećemoimati straha od budućnosti, nego ćemo imati veliku radost, jer ćemo shvatiti da nam je Bog blizu i da nas ljubi. Gospa nas je svojim porukama i svojom ljubavlju počela voditi Isusu, Euharistiji, klanjanju. Rekla nam je: "Stavite Boga na prvomjesto u svmo životu." Kad imamo Boga,nema mjesta za tjeskobu, za strahove od ekonomske propasti. Imamo Boga i Bog nam je dovoljan. Nas nije strah budućnosti, jer je Bog naša budućnost. To Gospa želi reći. "Stavite Boga na prvo mjesto u svom životu i nećete se bojati ni budućnosti ni vječnog života." Gospa nam želi pomoći jer je naš život dar i trebamo ga dobro iskoristiti. Ja vas pozivam da iskoristite tu milost što ste pod Gospinim plaštem. Neka vas ona odvede Isusu. Neka vas Bog sve blagoslovi i Kraljica Mira neka vas štiti i čuva, i želim vam sve najbolje na putu svetosti! 

Označeno u