Proslavljena Misa posvete ulja u katedrali

U banjolučkoj katedrali je na Veliku srijedu 17. travnja 2019., kako je to više desetljetna tradicija slavljena Misa posvete ulja, koju je po trideseti put, kao biskup ordinarij predslavio biskup Franjo Komarica.

S njim su koncelebrirali njegov pomoćni biskup Marko Semren, vojni ordinarij u BiH, biskup Tomo Vukšić te svi svećenici iz cijele biskupije, dijecezanski i redovnički.

U pozdravnoj riječi na početku mise biskup je zahvalio svim svećenicima na njihovoj vjernosti Kristu i osobnoj spremnosti da izgrađuju zajednički prezbiterij banjolučke biskupije. Riječi srdačne dobrodošlice i z zahvalnosti uputio je biskupu Vukšiću, koji prakticira svake godine na Misu posvete ulja, odn. Svećenički dan biti u drugoj biskupiji. Podsjetio je prisutne da se jurisdikcija biskupa Vukšića proteže na područje svih biskupija u BiH, gdje ima vojnih kapelanija i kapelana. Na području Banjolučke biskupije djeluju tri svećenika kao vojni dušobrižnici.

U svome duhovnom nagovoru „braći svećenicima“ biskup Franjo je, kao polazište, citirao riječi Izaije proroka iz prvog čitanja, koji je prema evanđelistima na sebe primijenio i sam Isus Krist u svom prvom javnom nastupu u Nazaretu: „Duh Gospodnji je na meni, jer me Gospod pomaza“. Tumačeći Božju nakanu spasenja ljudskog roda po utjelovljenju svojega Sina, biskup je podsjetio svećenike na riječi iz posvetne molitve ređenja, koje ističu tijesnu povezanost svakog zaređenog svećenika s Kristom Spasiteljem. Posebno se zadržao na bitnim karakteristikama svećeničkog zvanja, poziva i posvećenja, koji su „na razne načine prožeti znakom Kristova križa i postaju često znak osporavanja“. Potaknuo je svećenike da se trude „voliti svoj svećenički poziv i zvanje kao najdublji i najbitniji dio svoga bića, i temelj svoga ljudskog i kršćanskog identiteta“, te da svakodnevno zahvaljuju Kristu za nezasluženi izvanredni milosni dar svećeništva. Podsjetio je svećenike da ih ljudi trebaju „ne kao namještenike, s pola radnog vremena, nego kao one koji cjelodnevno daju svijetlo svjedočanstvo svoga uzvišenog kršćanskog i svećeničkog zvanja“. Upozorio ih je da se klone „razvodnjavanja“ svoga zvanja i služenja i posvjetovnjačenja u svome ponašanju, odijevanju i rječniku. Potaknuo ih je da se trude oko svoje čestitosti, istinitosti i vjerodostojnosti, uključujući i svoja obećanja o beženstvu koje su dali na svome đakonskom ređenju.

Osvrnuo se i na prežalosne vijesti proteklih mjeseci iz različitih dijelova svijeta o nedopustivom i nedostojnom ponašanju i zloupotrebi svoga zvanja i položaja neke od braće svećenika. Citirao je i riječi pape emeritusa Benedikta XVI. s obzirom na te abuzuse „glavni razlog je u odsutnosti Boga u dotičnom čovjeku“. Biskup Franjo je svojim svećenicima stavio na srce i misijsko poslanje Crkve i svakog svećenika. Posebno se osvrnuo na „Djelo sv. Petra“ koje uključuje molitve i dragovoljne priloge za školovanje i odgoj svećeničkih i redovničkih kandidata u misijskim zemljama, te na velikog misionara redovnika trapista Slugu Božjega Franju (Franza) Pfannera, utemeljitelja nekoć slavne „Marije Zvijezde“ u Banjoj Luci i još 20-ak samostana u Južnoj Africi.

Ove godine je 150-ta obljetnica njegova dolaska u Banju Luku i 110 godišnjica njegove blažene smrti. Nadodao je da se priprema prijevod na hrvatski jezik njegova životopisa. Citirao je nekoliko snažnih poruka koje se odnose na svećenički i redovnički.

Na kraju mise biskup je još jednom zahvalio svim svećenicima i okupljenim redovnicima i vjernicima za njihovu vjernost ta za njihove molitve za sadašnja i buduće svećenička zvanja.

Nakon toga su svećenici obnovili obećanja koja su dali na svom svećeničkom ređenju. Za vrijeme mise biskup je blagoslovio ulje za bolesničko pomazanje i posvetio ulje svete krizme.

Nakon mise svećenici su imali kraći radni susret s biskupima, a zatim zajedničku „agape - gozbu ljubavi“. Svi su župnici za svoje župne crkve ponijeli velike uramljene slike „Milosrdnog Isusa“ kako bi mogle sve župne zajednice imati devetnicu Milosrdnom Isusu i svečano proslaviti Nedjelju Božjeg Milosrđa. (TABB)