Vlada FBiH rekla "DA" istospolnim brakovima

Vlada FBiH prihvatila je zahtjev za legalizaciju istopolnih brakova, javljaju mediji BiH.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) prihvatila je danas zahtjev za legalizaciju istopolnih brakova, kazao je premijer FBiH Fadil Novalić, istaknuvši kako se slijedi put ka Europskoj uniji (EU).

Vlada FBiH na čelu s premijerom Novalićem je usvojila informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o zahtjevima za upis podataka u matične evidencije koji se odnose na životne zajednice istospolnih parova.Na prijedlog navedenog resornog ministarstva, Vlada će imenovati interresornu radnu grupu koja će analizirati propise u okviru kojih istospolni parovi iz životne zajednice mogu ostvarivati prava koja proizilaze iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te predložiti propise koje je potrebno donijeti na području FBiH.

"Na putu smo ka Europskoj uniji. Sve što na tom putu susretnemo mi akceptiramo kao potrebu", kazao je Novalić.

Sarajevski otvoreni centar (SOC) pozdravlja današnju odluku Vlade FBiH te ističu kako su spremni pomoći ovom organu izvršne vlasti u FBiH da odgovori na zahtjeve istospolnih parova.

„Pozdravljamo nastojanja Vlade FBiH, a posebno Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, da pravno zaštite i prepoznaju istospolne parove i njihove porodice u FBiH. Današnji zaključak da se formira radna grupa koja će raditi na izradi zakona kojim bi ove zajednice bile prepoznate i zaštićene, smatramo uspjehom našeg zagovaranja i ukazivanja na realnost postojanja istospolnih parova i njihovih porodica u BiH“, naveli su iz SOC-a.

Istraživanje Sarajevskog otvorenog centra iz 2017. godine pokazalo je da čak 80 posto istospolnih parova u Bosni i Hercegovini želi zaključiti životno partnerstvo, ali da njihove višegodišnje stabilne emotivne i ekonomske zajednice, te zajednički život državne institucije ni na koji način ne prepoznaju.

Također dodaju da istospolne životne zajednice građana i građanki BiH, usprkos uzajamnoj ljubavi i poštovanju, ipak trebaju pravnu zaštitu i prepoznavanje, a što su, kako navode, potvrdili i zahtjevi istospolnih parova za upis u matične evidencije.

„U BiH, bračni i vanbračni partneri imaju više od .1000 prava na osnovu svojih zajednica. Sva ova prava uskraćena su istospolnim partnerima i otežavaju im zajednički život“, navode iz SOC-a.

Samo neka od tih prava uključuju:

• Pravo da donose ključne zdravstvene odluke u slučajevima životne ugroženosti svog/je partnera/ice i pravo na posjete u bolnici.
• Pravo da budu zdravstveno osigurani preko svog bračnog ili vanbračnog partnera/ice u slučaju nezaposlenosti i spriječenosti za rad.
• Pravo na plaćeno odsustvo s posla u slučaju bolesti ili smrti drugog/e partnera/ice bez rizika da će dobiti otkaz.
• Pravo na nasljeđivanje sve lične imovine koja je pravno vlasništvo bračnog/e ili vanbračnog/e partnera/ice i njegove/njene penzije.
  Mogućnost zajedničke kupovine i sticanja imovine, te pristupa povoljnijim kreditnim režimima koje banke nude u cilju rješavanja stambenog pitanja mladih bračnih parova.
• Pravo da zajednički odrede na koji način će se njihova imovina dijeliti u slučaju razvoda, raskida ili smrti.
• Sarajevski otvoreni centar je ponudio ekspertsku podršku Vladi FBiH u nastojanju da zaštite istospolne parove u BiH i njihove porodice te da postupe prema preporukama Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH,      Vijeća Europe i presudama Europskog suda za ljudska prava.

SOC se nakon današnje sjednice Vlade FBiH, na kojoj je usvojen zaključak, obratio Ministarstvu pravde FBiH sa zahtjevom da budu uključeni u radnu grupu, te su poslali prethodno izrađene dokumente koji mogu koristiti njenom radu.

Sarajevski otvoreni centar je 2016. godine izradio modele zakona o životnim zajednicama parova istog spola za oba entiteta BiH i pozivao Vladu FBiH na neophodnost usvajanje ovakve regulacije. Bosna i Hercegovina je prilikom svoga osamostaljenja potpisala Europsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Također, Ustav BiH u svom Članu 2. naglašava da će BiH na svojoj teritoriji, u oba entiteta, primjenjivati Konvenciju i njene odredbe.

Izvori: nezavisne.com, bnn.ba

Označeno u