Da se mlada Crkva osjeća „kao kod kuće”

„Mladi mogu promijeniti Crkvu. Mogu i trebaju. Mi ćemo pritom pomoći da Crkva postane njihov dom, kada ih joj približimo, kada im pokažemo njezinu ljepotu, kada im dopustimo da steknu osobno iskustvo susreta s Kristom“, poručio je krakovski nadbiskup i metropolita Stanisław Dziwisz u svom zaključnom govoru na 19. međunarodnom kongresu Renovabis održanom od 2. do 4. rujna u Freisingu u Njemačkoj.

Tema ovogodišnjeg kongresa Renovabis bila je „Mladi u Istočnoj Europi – perspektive u budućnosti?“, a posebna pozornost bila je usmjerena na vjersku orijentaciju te na Svjetski dan mladih u Krakowu 2016. godine. Tom je prigodom domaćin nadolazećeg susreta mladih u Poljskoj, nadbiskup Stanislaw Dziwisz održao govor u kojem Crkva u Poljskoj doživljava mlade kao svoju nadu, a istovremeno i kao izazov. „Stoga je proces kršćanskog obrazovanja mladih posebno značajan - o tome ovisi budućnost“, naglasio je kardinal Dziwisz.

Govor je bio podijeljen u tri dijela: u prvom dijelu oslikano je današnje društvo pri čemu su posebno uzete u obzir opasnosti preobrazbe koja je u tijeku i koja utječe na promjene u religioznosti poljske mladeži, zatim u drugom dijelu je prikazana analiza religiozne situacije poljske mladeži u svjetlu istraživanja iz 2013. godine te konačno treći dio sadrži odabrane zaključke po pitanju evangelizacije mladih u Poljskoj kao i poziv na sudjelovanje na Svjetskom danu mladih 2016. godine.

„Nastojimo imati „više” i „brže”. Te su dvije kratke riječi dorasle onome što bismo mogli nazvati motom društva 21. stoljeća.Sve smo iscrpljeniji, pretrpaniji poslom, imamo sve manje vremena za sebe, za obitelji, za vlastitu djecu, a također i za Boga“, započeo je kardinal Dziwisz te je nadodaokako moderni mediji utječu na to da dosad različite civilizacije i lokalna društva međusobno prodiru jedni u druge, međusobno komuniciraju te stoga počinju nalikovati jedna na druge i tvore globalno selo.

„Dio mladih počinje shvaćati da se preambiciozni planovi ne isplate. Fenomen nezaposlenosti među mladima sa sveučilišnom diplomom, trud i troškovi obrazovanja - sve to utječe na promjenu u poimanju obrazovanja i u fokus zanimanja vraća stručnu izobrazbu.“, rekao je poljski primat istaknuvši pri tom kako je nezaposlenost veliki problem u Poljskoj i da mladi ne žele mijenjati svijet, već mu se žele prilagoditi.

Za mlade Poljake brak i osnivanje obitelji nije bezbrižan čin, a nemogućnost zaposlenja mlade „takve i slične okolnosti čine da je danas među mladima raširena strategija odgađanja odluke o formaliziranju veze za kraj trećeg desetljeća života i kasnije“, rekao je kardinal Dziwisz. Također je sve veći problem i broj mladih koji razvod smatra dopuštenim oblikom rješavanja bračnih i obiteljskih problema te preferiranje jednog djeteta unutar bračne veze.

Mladim Poljacima je ipak još uvijek na vrhu ljestvice važnosti obitelj - uspješan obiteljski život, a bez premca im je najvažnija osoba u kući majka. „Na njezinu potporu prije svega mogu računati u teškim trenutcima, ona je također autoritet čije im priznanje najviše znači“, istaknuo je poljski primas.

Kardinal Dziwisz je u svom govoru iznio neke podatke. Tako je naveo da se 71 % poljske mladeži završnih srednjoškolskih razreda deklariraju kao vjernici dok je neodlučno 18 % mladih, s time da se 10 % njih izjašnjava nevjernicima. „U poljskom društvu raste broj ljudi koji nerijetko, unatoč višegodišnjem sudjelovanju na katehezama, nisu susreli Kristate dakle, kao posljedica toga, nisu ušli u „prisan odnos” s Njim“, nadodao je kardinal Dziwisz.

Crkva u Poljskoj pri odgoju mladih najviše pažnje pridaje dvama elementima: mistagoškim katehezama koja se odvija u župnim zajednicama kao priprava djece za sakramente Euharistije i Pomirenja te kao priprava mladih za sakrament Potvrde i, drugo, sustavna kateheza koja se izjednačava s nastavom vjeronauka u školi, ali koja se provodi i uz sudjelovanje skupina, pokreta i katoličkih udruga koje djeluju u župama. „Uz malen broj iznimaka sva se djeca, koja sudjeluju u nastavi vjeronauka u školi, u svojim župama (sa svojim roditeljima) pripremaju za primanje Prve svete Pričesti. To je vrlo svečan trenutak uz sudjelovanje obitelji i rodbine“, naglasio je poljski primat nadodavši kako, što se tiče sakramenta Potvrde, „ne prima je ili je odgađa za kasnije najviše 8 - 10 % mladih koji pohađaju nastavu vjeronauka u školi, dok otprilike 80 - 85 % od ukupnog broja mladih u Poljskoj prima sakrament Potvrde“.

Jedan od oblika kateheza i približavanja djece i mladih Crkvi jesu sport i izviđači koji imaju dugu tradiciju u Poljskoj pa su tako prije dvije godine u Poljskoj proslavili stotu obljetnicu svoga postojanja i koji su često aktivni u župnim zajednicama.

Ipak, kardinal Dziwisz kao ključ uspjeha cjelokupnog procesa kršćanskog obrazovanja vidi osobno iskustvo Boga, odnosno susret s Kristom u vlastitom životu.

„Dugo je godina vjera u Poljskoj bila nacionalna, kulturna vrijednost koja se nasljeđivala i predavala s koljena na koljenu u kući i u narodu kao nešto samo po sebi razumljivo, kao osnovna društvena potreba.Religioznost mladima više nije očita i samorazumljiva tradicionalna vrijednost nego bez sumnje sve više postaje osobnim iskustvom“, istaknuo je kardinal Dziwisz.

„Mladi mogu promijeniti Crkvu. Mogu i trebaju. Mi ćemo pritom pomoći da Crkva postane njihov dom, kada ih joj približimo, kada im pokažemo njezinu ljepotu, kada im dopustimo da steknu osobno iskustvo susreta s Kristom. Mladima je potrebno stvoriti ozračjesusreta s Bogom u Crkvi i ozračjeotvorene rasprave o vjeri i moralu“, rekao je krakowski nadbiskup istaknuvši kako Crkva mora slušato argumente mladih ljudi i izložiti im argumente za stav Crkve „tako da on ne bude samo jedini ispravan pogled koji se nasilno nameće odozgo. Današnji mladi u životu najviše cijene slobodu, pravdu, ljubav i iskrenost. No, to se sve nalazi u Evanđelju. Te čežnje mladih prema tome imaju svoj izvor u Evanđelju. Time što mladi odbijaju oblike izražavanja i života Crkve, ne odbijaju i samo Evanđelje. Stoga moramo potražiti i druge načine izražavanja Crkve u kojima će se mlada Crkva osjećati „kao kod kuće”.

Na kraju svog govora, kardinal Stanisław Dziwisz osvrnuo se na sljedeći svjetski susret mladih koji će se održati u Krakowu u Poljskoj. „Moto tog susreta bit će obećanje blaženstva iz propovijedi na Gori: „Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe” (Mt 5,7). Mladima, želimo pokazati Krakov – grad Ivana Pavla II., pape mladih i inicijatora Svjetskih dana mladih. Želimo s mladima podijeliti svoju vjeru i istovremeno čeznemo za tim da nas obogati entuzijazam vjere mlade generacije kršćana iz čitavog svijeta. Očekuje nas ogroman izazov. Vjerujemo da se u mladima krije snažna sila, potencijal koji će upotpuniti našu budućnost. Želimo da se mladi ujedinjeni oko Krista osjećaju kao jedna obitelj, da sklope nova poznanstva te da ih kasnije njeguju“, završio je poljski primas pri čemu je zaželio srdačnu dobrodošlicu svim mladima u Krakow 2016. godine.