Uganda - zemlja koju je spasila molitva i vjera u Boga

Uganda je zemlja u istočnoj Africi, koja je svoju nezavisnost od V. Britanije stekla 1962. Ima 35 milijuna stanovnika koji žive u 50-ak plemena, i većinom su kršćani.

Uganda je u vrijeme stjecanja nezavisnosti bila vrlo bogata zemlja, po nekim pokazateljima u rangu sa J. Korejom i Singapurom. Državni udari i dugogodišnji građanski ratovi zaustavili su napredak i razvoj ove zemlje. Zemlja je posebno patila pod brutalnim režimom diktatora Idi Amina 1971.-1979. Smatra se da je oko 300 000 stanovnika Uganda ubijeno za vrijeme brutalne diktature Idi Amina. Idi Amin je provodio teror nad stanovnicima svoje zemlje da bi očuvao svoju vlast.

Svi zapadni diplomati su napustili ovu zemlju i prekinuli odnose s njom. Stanovništvo Ugande je shvatilo da im nitko neće i ne želi pomoći i da su prepušteni sami sebi. U krajnjem očaju okrenuli su se Bogu i molitvi.

Crkve su bile pune svaki dan u tjednu, ne samo nedjeljom i svi stanovnici ugande su žarko molili Boga i tražili pomoć. Idi Amin je tada z<tvorio sve crkve i zabranio crkvene službe a ljudi su se tada počeli okupljati po privatnim kućama i moliti. Idi Amin je tada zabranio i molitvene skupove po kućama a ljudi su na tada počeli odlaziti u džunglu, ostajati tamo danima i neprekidno moliti. Cijela nacija se u očaju okrenula bogu i molila.

I čudo se dogodilo.

Uganđani iz drugih zemalja su se počeli spontano okupljati u susjednoj Tanzaniji, samoorganizirati i pripremati da vojno svrgnu Idi Amina. Pridružila im se i vojska tanzanije i krvava diktatura Idi Amina je nakon 8 godina srušena. Nakon ere Idi Amina, ponovno je došlo do građanskog rata i državnih udara. Tijekom tog razdoblja došlo je do stvaranja tzv. ''Božje armije'' Joseph-a Kony-a. Kony je za sebe tvrdio da je božji glasnik i duhovni medij koji je pozvan od Boga da stvori Božju naciju na zemlji, u kojoj će se živjeti u skladu sa 10 Božjih zapovijedi. Njegovi sljedbenici su vjerovali da duhovi govore kroz Kony-a i da on ima veliku duhovnu snagu, te da ga ništa ne može zaustaviti, a da njegove sljedbenike ne mogu ubiti ni meci, jer imaju duhovnu zaštitu. Pripadnici ove grupe su punih 17 godina činili velike zločine po Ugandi, ubijali ljude, otimali žene za seksualno roblje no najstrašnije je bilo što su otimali malu djecu, koju bi natjerali da prvo ubiju članove svoje obitelji a onda bi od te djece koja su često imala samo 7 ili 8 godina, napravili strojeve za ubijanje i uključivali ih u svoje redove.

Punih 17 godina Ugandska vojska nije mogla zaustaviti teror ove grupe. Tada se ugandski predsjednik Museveni obratio za duhovnu pomoć svećenicima. Svećenici su shvatili da se ova grupa ne može poraziti snagom oružja već isključivo snagom vjere i pokrenuli su nacionalnu molitvenu kampanju da se skrši duhovna moć ove grupe i ona protjera iz Ugande.

I čudo se ponovno dogodilo.

Nakon što punih 17 godina ugandska vojska nije mogla postići nikakav uspjeh protiv ove grupe, od trenutka kada je počela molitva u cijeloj zemlji ova grupa više nije postigla ni jednu pobjedu u ratu. Za manje od 2 godine su potpuno poraženi i protjerani zauvijek iz zemlje. Snaga molitve i vjera u Boga je ponovno spasila narod Ugande.

Nakon toga pred narod Ugande je došao još 1 veliki izazov i prijetnja.

Prijetnja AIDS-a.

U 90-im godinama prošlog stoljeća na vrhuncu krize, po procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, čak 30 % stanovnika Ugande bilo je zaraženo AIDS-om a još oko 30 % je imalo virus HIV-a. Po procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, ostatak populacije je većim dijelom otpadao na starije, neaktivno stanovništvo tako da je cijeloj naciji prijetilo izumiranje i nestajanje. U tako teškom trenutku stanovnici Ugande su se ponovno okrenuli molitvi i Bogu.

U cijeloj zemlji je krenula molitvena kampanja a crkva je također aktivno promovirala kampanju seksualne apstinencije prije braka i vjernosti u braku. Došlo je do puno čudesnih ozdravljenja od virusa HIV-a i AIDS-a a postotak zaraženog stanovništva se počeo dramatično smanjivati. Danas svega oko 6 % odrasle populacije ima virus hIV-a ili AIDS, u odnosu na 60 % stanovništva prije, a u mlađoj populaciji taj je postotak čak i manji i iznosi samo 3 %.

To je jedinstveni slučaj u Africi i svijetu. Čudo se ponovno dogodilo u Ugandi, na temelju njihove molitve i vjere u Boga.

Uganda je uistinu zemlja koju je spasila ( i to čak 3 puta) njena vjera u Boga i molitva.

 

Označeno u