Koja je najvažnija stvar koju roditelj može učiniti za svoje dijete?

Molimo li svaki dan za svoju djecu? Pokrivamo li ih svakodnevno svojom molitvom?

Kao roditelji, mi ne možemo to nekome drugome prepustiti. Nitko neće toliko žarko moliti za našu djecu kao mi sami! Molitva je najsnažniji alat koji nam je dan i zato ga upotrebljavajmo!

Moleći za svoju djecu, mi postavljamo snažne temelje za njihove živote (Božji karakter u njima, poslušnost, zdrav strah Božji, slušanje Božjeg glasa, poznavanje Riječi Božje...).

Svakodnevno možemo moliti za:

- njihov svakodnevni život (zaštita, prijatelji, poslušnost i poštivanje autoriteta)

- njihovo duhovno sazrijevanje i rast u vjeri (da ljube Boga i mrze grijeh)

- otkrivanje Božje svrhe za njihov život i ispunjenje te svrhe

- zdravo, zrelo, odgovorno ponašanje u odrasloj dobi

- njihovo duhovno naslijeđe (imamo veliku odgovornost kao roditelji ostaviti naslijeđe blagoslova našoj djeci - izbjegavajući grijeh i živeći vjerno Kristu)

- Božju snagu da možemo biti dobri primjeri našoj djeci (naša djeca primjećuju da li molimo i čitamo Božju Riječ, služimo drugima)

Kao roditelji, imamo duhovni autoritet nad našom djecom - i zato kada molimo za njih, nikada nije uzalud.

Možemo se odmoriti u spoznaji da svaku molitvu koju molimo za našu djecu, naš nebeski Otac čuje.

Jedna od najvažnijih stvari koje možemo učiniti za našu djecu je MOLITI ZA NJIH! To je naša PRIVILEGIJA I ODGOVORNOST.

Ne moramo biti savršeni roditelji, ali moramo biti roditelji koji mole za svoju djecu.

Označeno u