Ima li previše ljudi na Svijetu ?

Kada bi se svi ljudi svijeta (9.000.000.000 st.) stisnuli jedan pokraj drugoga (4 čovjeka u 1 m2), cijelo bi čovječanstvo stalo na površinu veličine poluotoka Istre (2.820.000.000 m2).

Kada bi se svakom živom čovjeku na svijetu (9.000.000.000 st.) osigurao prostor od oko 1000 m2 da si sam uzgaja hranu, cijelo čovječanstvo stalo bi na površinu jednaku Brazilu (8.456.510.000.000 m2).

Kada bi se svakoj obitelji od četri člana (9.000.000.000 st. /4) osigurao prostor od oko 700 m2 da si sama uzgaja hranu, cijelo čovječanstvo stalo bi na površinu jednaku Iranu (1.648.000.000.000 m2).

2019. godine je procijenjeno da na Svijetu ima oko 7,7 milijardi ljudi. Gotovo sve potrebne količine povrća za četveročlanu obitelj mogu se proizvesti na oko 200 m2 vrta.

Poznato je da obradiva tla danas pokrivaju površinu od oko 31.000.000.000.000 m2. Na istima bi se moglo uzgojiti količine povrća i voća za prehranu 155 milijardi ljudi, za preko 38 milijardi četveročlanih obitelji.

Nema previše ljudi. Ima i više nego dovoljno prostora za sve, osim za pohlepu.

Označeno u