Put Svetog Jakova - „Glavna ulica Europe“

Hodočašće u Santiago de Compostelu – Put Svetog Jakova

Put u Santiago de Compostelu

Put za Santiago (španjolski: Camino de Santiago) je ruta koju prelaze hodočasnici iz cijelog svijeta i koja vodi u Santiago de Compostelu, grad u kojem se nalaze moći svetog apostola Jakova. Zbog toga se ovaj put još naziva i Putem Svetog Jakova. Hodočašće Camino de Santiago ima tradiciju dulju od tisuću godina. U vrijeme Rima taj put predstavljao je važnu trgovačku rutu, od milja zvanu Mliječna staza koji se protezao sve do oceana. Hodočašća ovom rutom počinju potkraj 8. stoljeća, nakon što je otkrivena grobnica s tijelom sv. Jakova.

putevima-svetog-jakova-1.jpg

Postoji bezbroj ruta koje vode do Santiaga do Compostele, no ona najpoznatija je poznata pod nazivom Camino Francés tj. francuski put Svetog Jakova. Ona započinje u francuskom gradu Saint-Jean-Pied-de-Port udaljenom oko 769 km od Santiaga de Compostele. Tijekom puta prolazi se najviše malim mjestašcima ali je i nekoliko većih gradova ukomponirano u rutu kao mjesta gdje se mogu razgledati znamenitosti i tamo prespavati. Najpoznatija veća mjesta su zasigurno: Pamplona, Burgos, León, Astorga, Portomarín.

Na samom putu je tijekom 11. i 12. stoljeća napravljen veći broj crkava u čast Svetog Jakova ali i prenoćišta. U manjim mjestima na putu se skoro uvijek nalazi hodočasnička ulica „Calle del Camino“ ili crkva Svetog Jakova „Iglesia de Santiago“. Pored Camino Francésa postoje i druge rute prema Santiago de Composteli i to engleska, portugalska, katalonska, sjeverna, baskijska, srebrna  itd. Sve detalje o dostupnim rutama koje vode prema Santiagu de Composteli možete provjeriti na sljedećoj stranici: http://santiago-compostela.net.

Razne rute na putu za Santiago de Compostelu

putevi-svetog-jakova.jpg

Razne rute koje vode do Santiaga de Compostele

Jakobova kapica, glavni simbol Camina

Prema legendi, nakon smrti sv. Jakova učenici su njegovo tijelo poslali brodom iz Jeruzalema u sjevernu Španjolsku. Nedaleko od španjolske obale podignula se velika oluja i ocean je progutao brod prije nego što je dospio do cilja. Međutim, nakon nekog vremena tijelo sv. Jakova isplivalo je na obalu, neoštećeno i prekriveno školjkama. Upravo zato je Jakobova kapica glavni simbol sjeverne Španjolske. Danas se smatra da je zakopano na mjestu na kojem se nalazi grad Santiago de Compostela, točnije na mjestu današnje katedrale u povijesnom središtu toga grada.

putevima-svetog-jakova-jakobova-kapica.jpg

Hodočasnički atributi: školjkice Jakobova kapica - photo Culture Trip

No, postoji još jedna, doduše manje poznata legenda o anđelu koji je kormilario brodom ka Iberijskom ili Pirinejskom poluotoku, a dolaskom na obalu brod je naišao na vjenčanje. Mladoženja je brod promatrao na konju koji se uzbudio i zbacio svog jahača u more. Intervencijom s nebesa jahač i konj izašli su iz mora bez povreda, prekriveni školjkama.

Compostela ili hodočasnička diploma

Godišnje ovaj put prelazi oko 100.000 hodočasnika, cijeli put se prelazi u prosjeku za 30 dana što daje dnevni prosjek od nekih 26 km po danu. Naravno postoje dani kada se može više preći ako to dozvoljava konfiguracija terena, ali i oni dani kada su hodočasnici usporeni kišom, snijegom, bolešću, umorom. U principu se put cijelo vrijeme spušta prema moru ali postoje i dionice kad se put uspinje.

putevima-svetog-jakova-naslovna.jpg

Hodočasnička staza u brdima - photo Camino My Way

Tijekom puta hodočasnici nose hodočasničke putovnice (španj. credencial), a u crkvi ili u prenoćištu dobivaju pečat kao potvrdu da prolaze putem Svetom Jakova. Ukoliko prijeđu 100 km pješke ili 200 km biciklom ili konjem imaju pravo u Santiago de Composteli primiti Compostelu tzv. hodočasničku diplomu.

putevima-svetog-jakova-diploma.jpg

Hodočasnička diploma, iskaznica - photo Camino My Way

Naravno puno hodočasnika ne traži svoju compostelu, stoga se pretpostavlja da je broj hodočasnika puno veći od zapisanih.

putevima-svetog-jakova-3.jpg

Putevi svetog Jakova, putokaz - Photo Nic Freeman

Smještaj, prehrana

Tijekom cijeloga puta Svetog Jakova  nalaze se prenoćista, španjolski zvana albergue u kojima se za mali novac može prespavati. Cijene noćenja kreću se od 5 do 12 €. Na cijelom putu Svetog Jakova važe neka pravila: posjedovanje hodočasničke putovnica uvjet je za noćenje, jedna osoba ne može dva dana boraviti u istom prenoćistu (izuzev ako je bolesna), u ranim jutarnjim satima (najčešće do 8 h) se prenoćiste mora napuštati, nema kasnih lijeganja (albergue se zaključavanju u 21 – 22 h) i uznemiravanja drugih hodočasnika i sl.

Španjolska je poznata po dobroj hrani i tijekom cijeloga puta kako se mijenjaju pejzaži tako varira i prehrana. U pravilu svaki restoran ima i “hodočasnički menu” u koji ulaze španjolski specijaliteti, pola litre vina i desert, koji košta oko 8 – 12 €.

Isto tako tijekom cijelog puta može se vidjeti žuta strelica koja pokazuje pravac prema Santiagu, a kako se put bliži odredištu svakih pola kilometra može se pročitati udaljenost do Santiaga de Compostele na kamenju ukopanom pored puta.

Put Svetog Jakova kao „Glavna ulica Europe“

Vijeće Europe je 1987. god. putu Svetog Jakova dodijelilo titulu “Glavne ulice Europe”. UNESCO je 1993. god. proglasio španjolski i francuski dio puta za Santiago UNESCO-vom svjetskom kulturnom baštinom.