Buket ruža za Najbolju Majku

Znate li da jedan od znakova koji prati ukazanja su "RUŽE", a tako i njihov miris koji na osebujan način pretkazuje dodir Raja sa našom zemaljskom stvarnošću.

Imamo više primjera, a jedan od njih je kada je Gospa od Guadalupe naložila vidiocu Juanu Diegu da ode na jedan brežuljak. Kada je tamo došao, vidio je prekrasne ruže. Marija je od njega zatražila da ih nabere i stavi u svoj ogrtač satkan od grubih vlakana, te naložila da ode biskupu, jer će te ruže biti dokaz njezina ukazanja. Kada je Juan Diego došao i pred biskupom rasprostro svoj ogrtač, umjesto ruža na ogrtaču je bila slika Blažene Djevice Marije, koja se i danas štuje. Ukazanje u Lourdesu započinje s pojavljivanjem ružina grma, a ruže se javljaju i u Fatimi, gdje se Gospa ukazuje s krunicom u ruci.

Sama krunica ili ružarij u srednjevjekovnoj umjetnosti prikazuje se kao vijenac ruža.

U molitvama Mariju se često naziva otajstvenom ili mističnom ružom, pa tako upravo ruža postaje jedan od njezinih simbola. Svjedočanstva o mirisu ruža koji se širio na mjestu ukazanja također su česta, a ta pojava zabilježena je i u Međugorju o kojoj može posvjedoči poveći broj hodočasnika.Nemali njihov broj imao je tu milost da ih i danima poslije taj miris prati i traje gdje god da se nalazili.U nekim slučajevima i sama blagoslovljena voda odavala bi snažan intezitet okusa kod pijenja,blagoslivljanja ili bi se držala na otvorenom te kontinuirano ispuštala miris. Kod mnogih blaženika,svetaca i stigmatiziranih osoba taj isti miris ruže širio bi se zrakom, stoga zaključno tome kada se zrak ispuni mirisom ruža a nema ih u blizini znajte da vaša Nebeska majka miriše po njima, a svaka srcem izmoljena Zdravo Marija je ruža kojoj ste Njoj poklonili.Potrudimo se svi zajedno da naše izmoljene krunice budu dostojan i najljepši buket ruža za Najbolju Majku.