Tomislav Ivančić: Što se događa kada se pričestimo?

Kada se pričestiš tada Duh Sveti ostavlja u tebi jedinstvo s Kristom..

Ti si Kristonosac, Kristofor. Kud god ideš, s tobom je Bog.

Ti si svjetlo svijeta. U tvome svijetlu ljudi hodaju. Ti i ne slutiš koliko se ljudi spasava samo zato, jer je u tebi Isus u snazi Duha Svetoga. To zrači na druge.. Ti to i ne primjećuješ.. jer je to duhovno zračenje i zato nevidljivo tjelesnim očima. Ne primjećuješ ni radio valove, a ipak...