Pater Ike: 'Sutra je Vukovar, i svi vukovari su sutra'

Sutra je Vukovar! Danas je Vukovar! Prije sto godina bio je Vukovar!

Sutra je Vukovar!
Danas je Vukovar! Prije sto godina bio je Vukovar!

Na Gologoti, na Bleiburgu, u Sigetu, na Udbini…
U rodilištima, u školama, na ulicama, u saboru je Vukovar …
Na gradilištima, na morima, na njivama, u prihvatilištima je Vukovar …
Na zavodima za zapošljavanje i bankama je Vukovar

Padanje, ustajanje, ostavljanje, osamljivanje…
Beznađa, a ipak koračanje dalje – opet Vukovar …
Vjernost u nemoći i stradanju,
Pobjeda kad svi kažu da je kraj – opet Vukovar

Povratak nade i izgubljenoga ponosa,
Ruševina i novi početak – opet Vukovar
Obećanje koje dugo traje i ne dolazi, kad se ipak ne odustaje – opet Vukovar
I kad te svi prezru, a narod te prepozna i zapali ti svijeću;
Kad se pregrize i dogodi se opraštanje, jer se mora dalje – opet Vukovar

Oni te ubiju, a ti im ruku pružaš,
Zakuneš se na mržnji, a ipak kreneš u suživot – opet Vukovar
Svuda je Vukovar, od postanka svijeta do danas, oduvijek Vukovar
Sutra je Vukovar, i svi vukovari su sutra,
A najveći od svih je Vukovar…

Osim jednog: Onog na Golgoti – koji je raspet na Vukovar
A Taj je uskrnuo. Baš za Vukovar, i vukovare sve.

Zato znam: uskrsnut će i Vukovar!
Sutra je Vukovar…