Fra Svetozar Kraljević: Klanjanje

Gospodine, večeras stojim pred dvjema tajnama: jedna je tajna u tvome liku u Presvetom Oltarskom Sakramentu, a druga je tajna moje vlastito biće.

Molim te, Gospodine, za milost da te bolje vidim i da te bolje razumijem kako bih bolje vidio i razumio i samoga sebe. Znam, Gospodine, da je u meni kriza onoliko velika koliko tebe ne razumijem i koliko tebe ne vidim.

Hvala ti, Gospodine, što si pred nas stao i u Betlehemu, i u Kani Galilejskoj, i na Posljednjoj večeri i na Kalvariji. Hvala ti, Gospodine, što nastavljaš stajati pred nama na isti način u Presvetom Oltarskom Sakramentu večeras ovdje, na ovom svetom mjestu. Hvala ti, Gospodine, za sve svete i dobre ljude koji se u našem životu pojavljuju na isto tako svet i posvećen način.

Gospodine, večeras te molimo: oprosti svima onima koji su se u našem životu pojavili na grješan način i koji su na bilo koji način prema nama bili agresivni i nemilosrdni. Molim te, Gospodine: daruj nam da tvojom snagom, tvojim srcem i tvojim očima gledamo sve one koji su prema nama nepravedni. Gospodine, Marija je bila tužna kada su tebe udarali. Znam, Gospodine: Marija je isto tužna kada mi udaramo druge i kada smo nepravedni prema braći i sestrama.

Oprosti nam, Gospodine! Molimo te, Gospodine: daruj nam milost da znamo biti svjedoci tvoga uskrsnuća.