Krunica za svete Duše u čistilištu i na čast 13 kreposti naše Gospe

Krunica za svete Duše u čistilištu i na čast 13 kreposti naše Gospe

Na Križ: Vjerovanje Apostolsko

Na zlatno zrno: Oče naš... Na bijelo zrno: Na čast svih Svetih: Slava Ocu...

Na svjetlo-plavo zrno: Na čast Svetoga Mihaela: Slava Ocu...

Na ružičasto zrno: Na čast Anđela čuvara: Slava Ocu...

Na medaljicu: Majko Božanskog Milosrđa, snagom svoga Bezgrešnog Srca, posreduj za svete duše zatočene u čistilištu, na slavu Božju i za spas svih duša.

Na sva crvena zrna: Pokoj vječni daruj im Gospodine, i svjetlost vječna svjetlila im; duše vjernih mrtvih, po Milosrđu Božjem, počivale u miru. Amen.

Na plava zrna: Na čast 13 kreposti Naše Gospe: Zdravo Marijo...

Na svako zrno po jedna krepost. 1. Krepost: Strah Božji. 2. Krepost: Ljubav. 3. Krepost: Vjera. 4. Krepost: Ufanje. 5. Krepost: Poslušnost. 6. Krepost: Strpljivost. 7. Krepost: Pobožnost. 8. Krepost: Čestitost. 9. Krepost: Razboritost. 10.Krepost: Jakost. 11.Krepost: Umjerenost. 12.Krepost: Čistoća. 13.Krepost: Pravednost.

Obećanje Majke Božje:

1. Oni koji mole ovu krunicu oslobađaju mnoge duše iz svakoga nivoa – ali što je nivo dublji, to će biti manje duša oslobođeno.

2. Oni koji mole ovu krunicu pomažu dušama - osobito dušama njihove obiteljske loze – na jedan poseban način.

3. Oni koji mole ovu krunicu primiti će vidijivi znak snage ove molitve.