Najveći neprijatelj čovjeka

Smrt se kretala prema velikom gradu. Susrela je jednog čovjeka. Upitao ju je: ''Čime se baviš?'' ''Danas ću ubiti deset ljudi!'' – odgovorila je smrt.

''Ali to je strašno!'' – viknuo je čovjek. ''Znam'' – odgovorila je smrt, ''ali to je moj posao''. Sljedećeg dana isti čovjek se ponovno susreo sa smrću. Napao ju je: ''Rekla si da ćeš ubiti deset ljudi, a na kaju je umrlo njih sto!''''Ja sam ubila samo deset. Druge je ubio njihov strah i zabrinutost.'' – odgovorila je smrt.

STRAH JE NAJVEĆI NEPRIJATELJ ČOVJEKA!