Nevjerovatno putovanje - Od hinduista preko ateista i agnostika do katolika i svećenika

Nevjerojatno putovanje dosegnut će novu razinu 15. srpnja kada će dominikanca Roberta Krishnu zarediti nadbiskup Anthony Fisher iz reda dominikanaca u crkvi Sv. Benedikta na Broadwayju.

Robertovo putovanje počelo je u Bangaloreu u Indiji. Prvotno hinduist, postao je ateist s 10 godina, a kao tinejdžer smatrao se agnostikom.
S gotovo 18 godina otputovao je u Australiju i upisao se na Sveučilište u Sidneyju nadajući se da će diplomirati fiziku.

br-robert-krishna.jpg

(ISPOD SLIKE) Brat Robert Krishna (u prvom planu slike), sa svojom Dominikanskom braćom, će 15 srpnja biti zaređen za svećenika, a zaredit će ga nadbiskup Anthony Fisher iz reda dominikanaca u crkvi Sv. Benedikta na Broadwayju.

Godine 2001., otprilike tri godine nakon upisa fakulteta, shvatio je da mu matematika ne leži. U to je vrijeme također pao u depresiju.
Filozofska strana njegove depresije bila je briga o tome da li njegov život, njegove prosudbe, ljudski život i ljudske prosudbe te svijet općenito imaju određenu transcendentalnu vrijednost ili su oni samo „zvuk i bijes koji ništa ne znače.“

Činilo mu se da je jedina alternativa ta da svijet i ljudska bića imaju vrijednost jer ih cijeni netko tko nije prolazan – Bog.
A jedini razuman povijesni izbor koji polaže prava na božanski status bio je Isus Krist. On nije bio mit, zaista je postojao. Stoga je Robert krenuo u Anglikansku crkvu te je u rujnu 2002. kršten.

Shvatio je da Krist nije samo povijesni lik nego osoba kojoj se možemo obratiti.

U to je vrijeme Robert naišao na nekoliko katolika na Sveučilištu u Sidneyju.
Zadivila ga je činjenica da mnogo mladih katolika živi sretno po crkvenom nauku.

„Preobratili su me njihovi primjeri i razgovori, a ne njihovi argumenti“, rekao je.

Jedan od komentara koji se ističu bio je onaj koncilskog kapelana u to vrijeme, Roberta Haddada: „Nikada nećete dobiti sve odgovore na svoje prigovore, ali u određenom trenutku morate imati povjerenja“.

Bila je to reklamna rečenica koja sadrži istinu što je smetalo brata Roberta sve dok ga nije uvjerilo. Primljen je u Crkvu 2003. godine a godinu dana kasnije ga je potvrdio tadašnji biskup iz reda dominikanaca Anthony Fisher. Robert Haddad je bio njegov sponzor za potvrdu.

Robert se susreo s dominikancima kroz kapelansku službu Sveučilišta u Sidneyju te preko prijatelja koji je odlučio da će biti dobar dominikanac i prije nego li je postao katolik.
Upoznao se s nekoliko dominikanskih svećenika koji su mu dali model molitve i predanosti proučavanju i propovijedanju.

Tada je postao i vrlo odan svetom Augustinu čija je priča o preobraćenju i učenju o milosti Utjelovljenja snažno privukla mladog katolika.
Privukla ga je Augustinova predodžba kršćanina pozvanog da svjedoči milosti i Božjoj susretljivosti koje je i sam svjedok.

Tokom godina ga je privuklo i svećenstvo kada je svjedočio radosti dominikanskih sestara Sv.Cecilije.
Nakon dugog perioda razlučivanja i odgađanja, prijavio se i 2010. godine bio prihvaćen u red dominikanaca.

Uzeo je ime 'Robert' po bratu Robertu Mutlowu, posljednjem australskom dominikancu koji je preminuo prije ulaska u Red. Poznavao ga je kao impresivnog svjedoka Božje velikodušnosti.

„Čudan je Božji izbor da me pozove kroz i za svoj narod te me to privlači u religijski život i u Sveti Red“, rekao je prepričavajući ovu priču.

„Svjestan promjene koju je Bog unio u moj život, osjećam se pozvanim približiti Boga ljudima, osobito kada se on otkriva u sakramentima, Svetim pismima i u povijesti i životu Crkve.“

Nakon što je primio potvrdu biskupa Anthonyja Fishera koji je tada bio pomoćni biskup u Sidneyju, Roberta je nadbiskup Anthony prozvao đakonom prošle godine tijekom jubilarne proslave povodom 800. godine od osnutka reda dominikanaca 1216. godine.

U crkvi Sv. Benedikta na Broadwayju, 15. srpnja, brat Robert će postati Fra Robert Krishna iz reda dominikanaca, što će biti vrhunac nakon mnogo godina traganja za istinom, dobrotom i ljepotom koja isijava iz lica Isusa Krista.