Trump na sastanku s članicama G7 blokirao međunarodnu podršku za organizacije koje podržavaju pobačaj

Trumpova administracija je obustavila političku i financijsku podršku organizacijama koje podržavaju pobačaj prilikom održavanja stanovitih G7 i G20 sastanaka, ujedno i najviših razina međunarodne diplomacije.

Ministri zdravstva sedam najvećih svjetskih ekonomija nisu se mogli usuglasiti oko termina “spolno i reproduktivno zdravlje” u dokumentu o svjetskim zdravstvenim prioritetima i klimatskim promjenama dogovorenim prošlog vikenda u Milanu.

Konačno priopćenje sa sastanka ministara G7 nije uključivalo terminologiju industrije pobačaja, već su ponudili podršku UN-a u jačanju zdravlja majke i djeteta. Sporazumi članica G20 ovog ljeta su također isključili terminologiju industrije pobačaja.

“Posrednici iz SAD-a su proteklog tjedna spriječili postizanje bilo kakvog kompromisa”, prenosi Buzzfeed. Članak navodi anonimne posrednike koji su poziciju SAD-a nazvali “ekstremnom”.
SAD je predložio termin “spolno i reproduktivno zdravlje” kao kompromis, pozvavši se time na sporazume UN-a koji izričito poriču priznati pobačaj kao međunarodno pravo.
Naposljetku, posrednici iz Kanade i Europe nisu htjeli odobriti izraz “spolno i reproduktivno zdravlje”, već su željeli da se pojam ukloni kako bi isključili prava pobačaja.

“Spolno i reproduktivno zdravlje” je odavno kontroverzna tema međunarodnih pregovora. Pojam je definiran kao uključivanje pobačaja u UN-ove sporazume, svjetsku zdravstvenu literaturu te u nacionalne i međunarodne sudske sporove diljem svijeta. Iscrpljeni tom temom, više od 60 izaslanstva UN-a odgodilo je korištenje pojma kada je Opća skupština UN-a usvojila Ciljeve održivog razvoja 2015. godine, uključujući i Vatikan.

Od 1990-ih godina upotreba pojma u međunarodnim ugovorima omogućila je organizacijama koje obavljaju i promiču pobačaj primanje međunarodne političke i financijske potpore koju primaju i skupine uključene u zdravlje majki, planiranje obitelji te liječenje i prevenciju spolno prenosivih bolesti. Širina tog pojma koristi se za uklanjanje svih pitanja te vrste u okviru koji se ne čini kontroverzan.

U međunarodnim ugovorima, dvosmislenost pojma služi za prikrivanje kontroverznih sadržaja kao što je pobačaj. To narušava zakon i vanjsku politiku SAD-a tako da sredstva američkih poreznih obveznika daju organizacijama koje podržavaju pobačaj, pružajući višestranu političku potporu. Pojam je kontroverzan jer se tako pokušava stvoriti međunarodno ljudsko pravo na pobačaj manipulirajući uobičajenim međunarodnim pravom.

Sporazum o zdravlju G7 pružio je potporu inicijativi glavnog tajnika UN-a pod nazivom "Globalna strategija o zdravlju žena, djece i adolescenata", iako je pristup birokracije UN-a globalnom zdravlju problematičan s pro-life stajališta. Posljednje izvješće ove inicijative potiče pristup pobačaju i snažnim kontracepcijskim lijekovima za mlade djevojke bez obavještavanja ili pristanka roditelja kao dio pristupa temeljenog na pravu na spolno i reproduktivno zdravlje.

Dugogodišnja zagovornica pobačaja i bivša premijerka Finske Tarja Halonen izjavila je da je "realizacija ljudskih prava u kontekstu spolnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući i pristup sigurnom pobačaju pod izravnim napadom”. Napomenula je to prilikom izlaganja izvješća u  sjedištu UN-a u Ženevi ubrzo nakon pokretanja kampanje "Ona odlučuje" protiv vanjske pro-life politike predsjednika Trumpa. Dužnosnici tajništva UN-a, Svjetska zdravstvena organizacija i Žene UN-a su među vodećima u toj kampanji.

medjugorje-info.com/c-fam.org